2024.06.20, Csütörtök

Szakmailag színvonalas évet tudhat maga mögött a nógrád megyei katasztrófavédelem

2016.03.01. 09:52

Értékelték a 2015-ös évet, valamint meghatározták a 2016-ra vonatkozó legfontosabb feladatokat ma a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az évértékelő értekezlet elöljárója Tóth Ibolya tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese volt.

Értékelték a 2015-ös évet, valamint meghatározták a 2016-ra vonatkozó legfontosabb feladatokat ma a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az évértékelő értekezlet elöljárója Tóth Ibolya tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese volt.

 

Az elöljáró fogadását és a jelentésbeadást követően az elmúlt év értékelését Berecz György tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató kezdte, aki elsőként a tűzoltói szakterület vonatkozásában ismertette a legfontosabb adatokat. Mint mondta, az egyik legfontosabb tény, hogy az előző évben egy alkalommal sem volt példa arra, hogy II-es riasztási fokozatú káreset történt volna, minden műveletet I-es vagy I-es kiemelt riasztási fokozat mellett számoltak fel a tűzoltóegységek. A beavatkozások megoszlásának tekintetében kifejtette, míg 2012-ben 1401, 2015-ben nagyjából ennek a fele, 662 tűzeset történt a megye területén, a műszaki mentések száma pedig az előző évek átlagához hasonló, összesen 516. A 2015-ben végrehajtott 1178 beavatkozás kapcsán hozzátette, büszke arra, hogy ezek felszámolásából az önkéntes tűzoltók is maximálisan kivették a részüket. A közbiztonság érdekében végzett aktivitásukat mi sem példázza jobban, mint az a tény, hogy míg 2013-ban 22, 2014-ben 104, 2015-ben már 219 beavatkozásban vettek részt az önkéntesek. Az ugrásszerű növekedéshez az a tény is hozzájárul, hogy míg 2012-ben 16 egyesület, 2015-ben 24 önkéntes tűzoltó egyesülettel áll együttműködésben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a tagok száma pedig megduplázódott az utóbbi időszakban. A polgári védelmi szakterület vonatkozásában beszélt az előző évben végrehajtott 578 ellenőrzésről, amelyek közül a lakossági riasztó-tájékoztató eszközök ellenőrzése és a vízelvezető rendszerek ellenőrzése a legkiemelkedőbb. Az ezredes kitért a mentőszervezetek 2015. évi pályázatának keretében elnyert önjáró aggregátorszerről, ami egy kifejezetten komoly mértékű fejlesztést hozott Nógrád megyébe. Az iparbiztonsági szakterületre áttérve ismertette, hogy tavaly 21 vasúti veszélyes áru szállítmány és 121 közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzést hajtottak végre, emellett történt egy kiemelt létfontosságú rendszerelemet érintő esemény is, amikor az egyik mobilszolgáltató vonatkozásában kábelszakadás miatt 6 órán át nem működött a szolgáltatás, azonban az erre történő intézkedés eredményeképp kiépítésre került egy mikrohullámú, beszéd alapú egység szükség esetére. A hatósági szakterület tekintetében ismertette, hogy 1373 hatósági eljárás történt az előző évben, ennek jelentős hányadát a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos eljárások teszik ki, szakhatósági eljárások tekintetében kiemelkedőek az építésügyi jellegűek, míg a 3420 hatósági ellenőrzés közül ugyancsak a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggőek dominálnak. A gazdasági terület vonatkozásában kitért a gépjármű felújítási programra, amelynek keretében a megyei gépjárműpark ötven százaléka felújításon esett át, beszélt a logisztikai raktárak vonatkozásában végrement fejlődésről, térinformatikai fejlesztésekről, illetve a közfoglalkoztatotti programról. A humán területre áttérve a toborzást emelte ki, amelynek eredményeként évről évre sok új, kiváló munkaerő kerül az igazgatóság állományába, továbbá szólt az állomány sporttevékenységéről, amelynek hozománya, hogy 2015-ben az összesített országos hetedik helyezést érte el az igazgatóság. A hivatali tevékenység tükrében a kommunikációs tevékenységről és a nemzetközi kapcsolatokról is beszélt az igazgató.

Az igazgatóság előző évi tevékenységét az értekezlet elöljárója, Tóth Ibolya tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese értékelte. A gazdasági főigazgató-helyettes hangsúlyozta, az igazgatóság egy aktív, szakmailag színvonalas évet tudhat maga mögött, amelyben a megelőzésen volt a hangsúly. Hozzátette, példaértékű az az együttműködés, amelyet az igazgatóság a társhatóságokkal, a közigazgatási szervekkel és önkormányzatokkal alakított ki. Elmondta azt is, hogy Nógrád megye méretéből adódóan a korábbi elgondolások alapján nem feltétlenül volt indokolt egy nagyszabású őrsprogram, azonban mára mégis kijelenthető, hogy az őrsprogram országos szintű mintaszervezetévé nőtte ki magát a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A megyében zajló önkéntesség fejlesztésében is jelentős eredményeket ért el az igazgatóság, ehhez kapcsolódóan azonban hozzátette, hogy országos elvárás ennek a további fejlesztése. Elmondta, a tűzvédelem erősítésének érdekében ugyancsak országos szintű elvárás a készenléti gépjárművek fejlesztése, majd ezzel összefüggésben bejelentette, hogy 2016-ban egy új tűzoltó-gépjárműfecskendővel is bővül majd az igazgatóság gépjárműparkja. Meghatározta, a vezetői állomány munkájának fejlődése elengedhetetlen, emellett a motiválást a teljes állományra vonatkozóan fontos feladatként jelölte meg. Az ezredes asszony végezetül megköszönte mind az igazgatóság, mind pedig az önkéntes tűzoltók, illetve együttműködő szervezetek egész éves munkáját, jövőbeli tevékenységükhöz pedig jó erőt és egészséget kívánt.

Az évértékelőt követően dr. Szabó Sándor, Nógrád megye kormánymegbízottja, egyben a megyei védelmi bizottság elnöke mondott pohárköszöntőt, amelyben eredményesnek értékelte, majd megköszönte a megyei igazgatóság munkáját. Ahogy fogalmazott, büszke arra, hogy az igazgatóság  már ötödik éve működik magas színvonalon ebben a formában, s ennek hozadékaként Nógrád megye lakossága magas közbiztonságban élhet.

forrás: nograd.katasztrofavedelem.hu

Galéria

Helyi hírekKatasztrófavédelemtűzoltóévértékelés