2024.07.22, Hétfő

Esélyt kaphatnak a salgótarjáni gyerekek

salgotarjan.hu

2018.04.19. 13:01

Az "Integrált Térségi Gyermekprogramok” című pályázat eredményeként csökken a gyermekszegénység, valamint megelőzhető a szegénység újratermelődése, generációk közötti átörökítése. Az elnyert támogatási összeg 400 000 000 Ft.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása – mint salgótarjáni járás területén a család- és gyermekjóléti központ fenntartója – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban valósítja meg az EFOP-1.4.2-16-2016-00003. azonosítószámú, „Integrált Térségi Gyermekprogramok” című pályázatot. A projekt 2017. november 1 – 2022. április 30-ig tart. A projekt a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében valósul meg.

Specifikus célkitűzések: Gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése; Egészségesebb gyermekkor biztosítása; korai képességgondozás; a képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a szegregáció csökkentése; a gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése.

 

A projekt célkitűzései összhangban állnak az EFOP-1.4.2-16-os pályázati kiírás, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Társadalmi Felzárkózási Stratégia, és annak cselekvési terve alapvető céljaival, azáltal, hogy a tervezett intézmény- és szolgáltatásfejlesztések nem általában a közoktatás, a szociális ellátás, a képességfejlesztés, a közösségfejlesztés, vagy épp az egészségügy céljait szolgálja, hanem a szolgáltatásokat el nem érő, szegénységben élő, sokszor földrajzilag is kirekesztett, szegregált közösségek ellátását, szolgáltatásokhoz való hozzáférését és társadalmi, közösségi integrációját akarja megoldani. Mindezeken keresztül a projekt hozzájárul az EU 2020 stratégiában vállalt szegénység csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósításához is.

A projekt közvetlen célcsoportját salgótarjáni járás 13 település/településrész 0-18 éves korú lakosság, különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek jelentik, valamint ezen gyermekek családtagjai. A projekt beavatkozásai a 0-3 éves korosztályra is kiterjednek, a szülők bevonásával valósulnak meg.

További információ kérhető:
Somoskői Rita, szakmai vezető
Elérhetőség: 06 20 231 5458
Rezesné Andó Csilla projektvezető
Elérhetőség: 06 20 595 5150

AktuálisSalgótarjánpályázat