2024.04.20, Szombat

Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Nógrád megyében

Nógrád Megyei Kormányhivatal

2018.03.10. 15:30

Az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban a megyei és helyi szereplők számára a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatalára és a paktumok képzési és foglalkoztatási programjai megvalósítása érdekében Felhívást tett közzé Terület- és településfejlesztési Operatív Program címmel.

Hirdetés

A projektek megvalósítása három szintű, megyei, megye jogú városi és helyi foglalkoztatási megállapodások keretében zajlik.

 A programok konzorciumi együttműködés keretében, Paktumirodák koordinálása mellett, 5 éves időintervallumban, mintegy 4,2 Mrd Ft volumenben és 2734 fő tervezett bevonásával valósul meg.

Valamennyi paktumban a szakmai jellegű feladatokat a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai végzik.

 

Nógrád megyében az alábbi négy program indult el, mind a megvalósítás szakaszában van, a program célcsoportjai folyamatosan lépnek be a program, a különböző foglalkoztatást segítő programelemekbe.

  • TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001„Nógrád megyei foglalkoztatási paktum”
  • TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001„Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban”
  • TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001„M2 vonzástérség helyi foglalkoztatási paktum”
  • TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum ”

 

A Foglalkoztatási Programok támogatással érintett célcsoportjai az álláskereső hátrányos helyzetű személyek, a közfoglalkoztatottak és az inaktívak.

A program közvetlen célja, hogy

  • a munkáltatók a megfelelő munkaerőigényüket megoldhassák
  • az álláskeresők pedig személyre szabott szolgáltatások, támogatási formák által be-, illetve visszajuthassanak az elsődleges munkaerő-piacra

 

A nyújtott támogatások lehetnek képzési és foglalkoztatási jellegűek, cél hogy minden célcsoport a saját munkaerőpiaci esélyeinek segítését érintő támogatást kapja meg a program által.

 

A foglalkoztatást elősegítő képzések, elhelyezkedést segítő bértámogatás, bérköltség és mobilitási támogatások, állásközvetítés, munkaerő-piaci szolgáltatások, önfoglalkoztatóvá válás támogatása valamint a munkába járáshoz és a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségek támogatása valósul meg a Nógrád Megyei Kormányhivatalnál, mint kötelező konzorciumi tagnál.

AktuálisNógrád Megyei KormányhivatalNógrád megyefoglalkoztatás