2024.02.26, Hétfő

Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! - lehet pályázni

salgotarjan.hu

2017.02.10. 10:21

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a tehetséges salgótarjáni fiatalok felsőfokú tanulmányainak, valamint salgótarjáni munkáltató által történő foglalkoztatásának támogatása érdekében „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” elnevezésű ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek.

Hirdetés

Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki:

a) salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben érettségizett, az olyan speciális képzést nyújtó köznevelési intézmény kivételével, amely Salgótarján közigazgatási területén nem található,

b) beiratkozott valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű, államilag finanszírozott vagy önköltséges alap vagy első mesterképzésének nappali tagozatára,

c) vállalja, hogy felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének megszerzését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít salgótarjáni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatóval.

d) általános orvos és fogorvos képzés esetén nem feltétel a salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben szerzett érettségi.

 

A pályázatot a Pályázati adatlapon, annak mellékleteivel együtt kell benyújtani. A hiánytalanul kitöltött, a pályázó által aláírt adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt, 2 példányban, zárt borítékban, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási és Szervezési Irodájára személyesen vagy postai úton a lehet benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 20.

Az ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó (félévente 5 hónap) a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időtartam alatt.

A határidőn belül beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottság 2017. október 31. napjáig bírálja el, döntéséről írásban értesíti a pályázókat.

A hiányosan vagy határidőn túl érkezett pályázatokat a Bizottság nem fogadja be. A pályázat elbírálása során – kérelemre - figyelembe vehető a pályázó szociális helyzete is.

A pályázat elbírálása során elsősorban azon képzésben résztvevők részesülnek ösztöndíjban, akik a salgótarjáni munkaerő-piaci keresletnek megfelelően az adott évben ösztöndíj programban résztvevő Munkáltató feltételeinek megfelelnek. A Bíráló Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

Az ösztöndíjprogramban évente 5 fő ösztöndíjas támogatására van lehetőség. Amennyiben az adott tárgyévben támogatott pályázók között vannak olyan hallgatók, akik felsőbb évfolyamon kapcsolódnak be az ösztöndíjprogramba és a támogatást nem a teljes képzési időtartam alatt veszik igénybe, abban az esetben további pályázók támogatására is lehetőség van az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele a beiratkozás tényének igazolása, valamint 3 oldalú támogatási szerződés megkötése az Önkormányzattal és a foglalkoztatását vállaló salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval, amelyben az ösztöndíjas vállalja, hogy a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn belül, de legfeljebb a képzési- és kimeneti követelményekben előírt idő két félévvel meghosszabbított időtartamán belül megszerzi a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet, és az oklevél megszerzését követően a Munkáltatóval foglakoztatásra irányuló jogviszonyt létesít legalább annyi hónap időtartamra, amennyi hónapra ösztöndíj támogatást kapott.

Az ösztöndíjas a szerződés hatálya alatt köteles a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolását benyújtani tanulmányi félévenként Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási és Szervezési Irodájára minden év szeptember 15. és február 15. napjáig. A szerződés megkötésének határideje 2017. november 10. 

KitekintőSalgótarjánösztöndíjItt van az otthonunk, itt van a jövőnk!