2024.02.26, Hétfő

Kiírták a Nógrád megyei Nagy Iván honismereti pályázatot

Dornyay Béla Múzeum

2017.08.15. 13:56

Pályázni lehet bármely önálló helyszíni gyűjtésen alapuló, levéltári kutatáson nyugvó, eredeti ismeret- és tényanyagot feltáró tanulmány beküldésével.

Hirdetés

A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeummal, a Pásztói Múzeummal, a balassagyarmati Palóc Múzeummal valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve meghirdeti a 2017. évi NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT néprajzi, történeti, irodalom-, és művészettörténeti, természettudományi, műemlékvédelmi témakörben.

A pályázaton részt vehetnek ifjúsági kategóriában (középiskola befejezéséig), felnőtt kategóriában önálló kutatók és csoportok, egyetemisták és főiskolások, akik múzeumi gyűjtéssel, történetírással nem hivatásszerűen foglalkoznak. Egy pályázó több, még nem publikált dolgozatot is benyújthat.

A pályázatot meghirdető intézmény, valamint az együttműködő intézmények szakemberei – előzetes kérelem alapján – konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére. A pályázatokat két példányban, a mellékletekkel együtt (térkép, fénykép, rajz, stb.), géppel írott formában kell beküldeni. A pályázat beadásakor személyi lapon a következő adatokat: név, lakcím, foglalkozás, a gyűjtés helye, ideje, adatközlők, szakmai segítséget adók névsora kell megadni. 

A pályázó a dolgozat beadásával elfogadja a pályázat elbírálásának módját.

Az elbírálás menete: a kiíró a felkért szakember lektori véleménye alapján dönt a díjazásról. A pályamunkák visszaadására nincs lehetőség, egyik példány a múzeumok Adattárában, a másik a Levéltárban kerül elhelyezésre.

További információ a Dornyay Béla Múzeum honlapján érhető el.

Helyi hírekNógrád megyeDornyay Béla MúzeumNagy Iván honismereti pályázat