2024.02.29, Csütörtök

Önálló beavatkozásra jogosult önkéntes tűzoltó egyesület Nógrád megyében is

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2018.08.06. 13:26

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság augusztus negyedikén rendezte meg a megye első önálló beavatkozásra jogosult egyesülete, a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület útnak indító ünnepségét.

Hirdetés

Augusztus elsejétől a Nógrád megye legdélebbi pontján fekvő településen szolgáló önkéntes tűzoltók a hivatásos kollégák jelenléte nélkül is beavatkozhatnak tűzesetek és műszaki mentések helyszínén.

Nógrád megye mentő-tűzvédelmi lefedettsége nagy mértékben javult a rétsági, a berceli, a szécsényi és a bátonyterenyei katasztrófavédelmi őrsök létrehozásával, hiszen működésbe lépésükkel sikerült elérni, hogy tizenöt percen belül a megye minden településére elérjenek a hivatásos tűzoltóegységek. A megye déli területein, főként Héhalom és térségében, ugyanakkor fontos volt a reagálóképesség javítása, ezért a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015-ben célként tűzte ki, hogy itt önálló beavatkozásra jogosult, úgynevezett egyes kategóriás önkéntes tűzoltó egyesületet állítson rendszerbe. A mára már minden feltételnek eleget tevő héhalmi tűzoltószertár alapkövét 2015 októberében tették le, az ünnepélyes laktanyaátadásra pedig ez év februárjában került sor.

A Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület szinte országosan egyedülálló módon, mindössze három év alatt jutott el a megalakulástól egészen az önálló beavatkozásra való jogosultság megszerzéséig. A Nógrád megye legdélebbi pontján húzódó település elhelyezkedéséből adódóan mostanáig a Heves megyei Hatvan tűzoltó-parancsnokságával, valamint a Nógrád megyei Pásztó és Bercel települések hivatásos tűzoltóegységeivel vett részt a káresetek felszámolásában. A ma már Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevet viselő szervezetet az előzetes elgondolás szerint a Karancs Speciális Mentőszolgálat szakosztályaként hozták volna létre, ám Héhalom Község Önkormányzata végül önálló egyesület megalakításáról döntött.
 
A Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület mai formájában 2017. április huszonhatodikán alakult meg, taglétszáma pedig mára már közel nyolcvan főre duzzadt. Közülük valamennyien rendelkeznek negyvenórás önkéntes tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel, pályaalkalmassági, kisgép-kezelői és szivattyúkezelői vizsgával, továbbá tagjai között hivatásos tűzoltók is vannak. Az irányítói állomány emellett tűzoltásvezetői végzettséggel is rendelkezik. A laktanyában egy IFA gépjárműfecskendő áll szolgálatban, emellett minden előírt szakfelszerelés rendelkezésre áll. 2018. május hatodikára az egyesület szakfelszerelések és képzettség terén is készen állt arra, hogy teljesítse az egyes kategóriás önállóan beavatkozó egyesületi működéshez szükséges rendszerbe állító gyakorlatot. Az egyesület tagjai az elmúlt években már több alkalommal is részt vettek a káresetek felszámolásában, szakszerűen és hatékonyan tudták támogatni a hivatásos erőket.

Az önálló beavatkozásra való jogosultság megszerzését és az augusztus elsejével megtörtént rendszerbeállítást követően az egyesület a vállalás szerint riasztáskor készenléti időszakban nyolc perc alatt köteles a tűzoltószertár elhagyásával megkezdeni a káresethez történő vonulást. Ebben a minőségében az egyesület a hivatásos tűzoltók káreseménynél való jelenléte és irányítása nélkül Héhalom, Palotás, Buják, Kisbágyon, Egyházasdengeleg, Erdőtarcsa és Szarvasgede települések közigazgatási területén végezhet mentő-tűzvédelmi feladatokat. Az egyesületnek egy évben minimum négyezer-ötszáz óra készenlétet kell teljesítenie ahhoz, hogy az egyes besorolási kategóriát meg tudják tartani.

Az augusztus negyedikén megtartott útnak indító ünnepség a Himnusz hangjaival vette kezdetét, majd dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője köszöntötte a megjelenteket. A tábornok ünnepi beszédében kiemelte, hogy a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület által az elmúlt három évben véghezvitt munka országos szinten példaértékű. Mint fogalmazott, országos szinten a héhalmi a negyvenkilencedik, Nógrád megyében pedig az első olyan önkéntes tűzoltó egyesület, amely megszerezte az önálló beavatkozásra való jogosultságát, amelyhez komoly tárgyi és személyi feltételeknek kellett megfelelni. Dr. Bérczi László köszönetét és egyben elismerését fejezte ki mind Héhalom és a környező települések vezetőinek, mind pedig az egyesületben tagságot vállaló önkénteseknek, hogy ennyire rövid idő alatt, ilyen áldozatos és összetartó munkával megteremtették ezt a lehetőséget.

Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő ünnepi gondolatai között elsősorban a köszönetet hangsúlyozta, amely mindenekelőtt az egyesület tagjait illeti, hiszen mint mondta, a tagok szabadidejüket önként mások megsegítésére fordítják, ami mindenki számára példaértékű. A képviselő beszédében biztosította az egyesületet a kormányzati támogatásról, mert mint fogalmazott, megfizethetetlen mindaz a munka, amellyel így hozzájárulnak Dél-Nógrád közbiztonságának erősítéséhez.

Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke elismerését fejezte ki azért, hogy Nógrád megyében a héhalmi az első olyan önkéntes tűzoltó egyesület, amely elérte, hogy önálló beavatkozásra jogosultságot szerezzen, s mindezt úgy tette, hogy tevékenységét mindössze három évvel ezelőtt kezdte. Legfontosabb momentumként a közösség erejét említette, majd elismerését fejezte ki, hogy a tagok ellenszolgáltatás nélkül, akár életük kockáztatásával is mentik embertársaikat. Hangsúlyozta továbbá, hogy az egyesület tagjai munkájukkal hozzájárulnak Nógrád megye gyönyörű természeti értékeinek megóvásához is, az idelátogató turisták pedig biztonságban érezhetik magukat a megyében.

Bakos József, Héhalom polgármestere, aki maga is az egyesület tagja, megköszönte a környező tizenhárom település önkormányzatainak, hogy támogatták a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület fejlődését, majd ugyancsak köszönetét fejezte ki Nógrád megye országgyűlési képviselői, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé mindazért a rengeteg segítségért, amely ehhez a kivételes naphoz vezetett.  Mint elmondta, elismerés illeti az egyesület minden tagját a szertár megépítésében, majd a kialakításában vállalt munkájáért is. Szavait úgy zárta, hogy ezekkel a fiúkkal bármilyen „háborúba” elmenne, nincs előttük akadály.

A rendezvény a héhalmi gyermekek műsorát követően oklevél- és parancsátadással folytatódott. Bérczi László tűzoltó dandártábornok átadta Polgár Tibor, a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke részére az egyesület önálló beavatkozó tevékenységét elismerő oklevelet. Seres Tibor tűzoltó ezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója pedig az egyesület szakmai munkáját támogató mentori megbízást adta át Odler Dávid tűzoltó zászlósnak, a pásztói hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának.

Az ünnepség folytatásában Somodi János kanonok megáldotta a szertárépületet és az egyesület gépjárműfecskendőjét, majd Isten áldását kérte az egyesület tagjaira is.

Az útnak indító rendezvény zárásaként Seres Tibor tűzoltó ezredes, igazgató mondott pohárköszöntőt. Beszédében megköszönte mind Héhalom, mind a környező tizenhárom település vezetőségének az egyesületnek nyújtott támogatást, az önkéntes tagok áldozatos szerepvállalását. Mint mondta, a tagok mellett a családtagokat is köszönet illeti. Az ezredes végül jó erőt és egészséget, illetve kevés káresetet kívánt az egyesület tagjainak.

AktuálisNógrád Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságHéhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület