2024.05.30, Csütörtök

Tizedik alkalommal rendezték meg Salgótarjánban a Tavaszi Mérnöknapot

Nógrád Megyei Kormányhivatal

2018.05.18. 15:15

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság Nógrád megyei csoportja, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya és a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportja közösen szervezte az idei Földmérő Napot, mely egyben a tizedik Tavaszi Mérnöknap volt Salgótarjánban.

A szervezők a Megyeháza Dísztermébe várták a programra regisztrált 182 szakembert, az esemény védnöke dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetője volt. A Földmérő Napot a Nógrád Megyei Kormányhivatal nevében Juhászné Tóth Éva főosztályvezető-helyettes nyitotta meg, majd dr. Kalocsai Péter főigazgató köszöntötte a megjelenteket.

A rendezvény délelőtti programjának levezető elnöke Bózvári József, a megyei mérnöki kamara elnöke volt, aki elsőként Horváth Gábor Istvánt, a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályának főosztályvezetőjét kérte fel a földügyi igazgatást érintő aktualitásokkal foglalkozó előadásának megtartására. Az előadó szólt az idén év elején hatályba lépett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény fontosabb jellemzőiről és a földügyi igazgatás egyes szakterületeinek aktuális feladatairól. A földforgalom keretében beszélt a termőföld tulajdonszerzések, valamint a földhasználati jogosultságok megszerzésének hatósági jóváhagyásáról és a földműves nyilvántartásról is. A földvédelem, földhasználat szakterületet érintően elemezte a termőföld védelméről szóló törvény módosításait, valamint bemutatta a termőföldek más célú hasznosításának, a határszemléknek, a parlagfű-helyszíneléseknek és a földhasználati nyilvántartás országos adatait.

Horváth Gábor István az ingatlan-nyilvántartási szakterület feladatainak ismertetése során kitért az elektronikus ügyintézésre, valamint egy új szolgáltatásra: a tulajdoni lap másolat szolgáltatáskor jelzésre kerül, ha az ingatlannak van bejelentett földhasználója. A földmérési szakterületet érintően szóba kerültek az INSPIRE irányelvből fakadó nemzetközi kötelezettségekkel, az erdészeti adattár és az ingatlan-nyilvántartás közötti eltérések kezelésének feladatai, a természetvédelmi jogi jelleg ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, valamint a földmérési és a telekalakítási szakterületet érintő aktuális jogszabályi változások is.

A Szakmai Nap következő két előadása a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló projekttel foglalkozott. Cseri József, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a program aktualitásaival kapcsolatban ismertette az első keret-megállapodáshoz tartozó ütemek lezárásának folyamatát, a negyedik ütem jelenlegi állását, az újonnan induló ötödik ütem keretében eddig elvégzett feladatokat, illetve a projekt további ütemezését. A prezentáció befejező részében a Nógrád megyében már lezárt ütemek jellemző adatait is bemutatta. Dr. Méhész István, a Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője az első ütemben befejezett projekt tapasztalatairól tartott előadást. Részletesen ismertette a megosztási eljárások jogszabályi hátterét, a lebonyolításban résztvevő személyek körét, az eljárásban érintett - a járási hivatal illetékességi területére eső - ingatlanok adatait és az eljárás folyamatát. Az előadó összefoglalta, hogy mely pozitívumok segítették a program sikeres befejezését, illetve milyen negatívumok vezettek egyes eljárások elhúzódásához.

A következő előadó dr. Siki Zoltán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének adjunktusa volt, aki az automatizált monitoring rendszerekkel foglalkozott. A prezentáció első részében a megjelentek általánosságban hallhattak ismertetést a monitoring rendszerekről és azok alkalmazási területeiről, majd ezt követően a Tanszéken kifejlesztett Ulyxes rendszert ismerhették meg néhány konkrét ipari alkalmazáson keresztül. Befejezésül a dolgok internetét (IoT) ismertette röviden az előadó az alkalmazható földmérési dolgok (szenzorok) és interfészek bemutatásával.

A folytatásban Fábián József, a Nógrád Megyei Kormányhivatal földmérési szakügyintézője vette át a levezetői elnöki feladatokat és konferálta fel Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Alaphálózati és Államhatárügyi Osztályának osztályvezetőjét. Busics Imre egy érdekes osztrák kezdeményezésről tartott előadást, melynek célja, hogy bizonyos határkövek, határjelek kerüljenek az UNESCO Világörökségének jegyzékébe. Ennek megfelelően az előadó bemutatta az UNESCO nemzetközi szerepét és feladatait, továbbá a Világörökségi Programot és annak magyarországi történetét. Prezentációja második részében a hallgatóság megismerhette a földméréssel kapcsolatos Világörökségi helyszíneket, az osztrák kezdeményezés részleteit, valamint a javasolt magyar helyszíneket.

A délelőtti program befejezéseként Zeke Zsolt, a Leica Geosystems Hungary Kft. mérnök-üzletkötője "Adott munkához használd a megfelelő eszközt adott időben!" című előadásában áttekintést adott arról, hogy a Leica Geosystems AG milyen alkalmazási területeken kínál termékeket és szolgáltatásokat a felhasználók részére. Részletesen ismertette továbbá a geodéziában alkalmazott GNSS technológiákat, a beépített IMU dőlésérzékelő tesztelése során tapasztaltakat, illetve a geodéziai és a térinformatikai feladatokra kínált legújabb antennatípusokat. Előadása második részében foglalkozott a lézerszkennerek fejlődésével és alkalmazási területeivel, valamint a mérőállomások automatikus prizmakeresésének és követésének problematikájával.

Az ebédet követően Nagy János Zoltán egyéni vállalkozó, a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara tagja a Börzsöny hegység keskeny nyomközű vasútjának Márianosztra és Nagybörzsöny-Nagyirtáspuszta között teljesen újjáépített vonalszakaszának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges változási vázrajzok elkészítésével kapcsolatos munkáját ismertette. A 6,5 kilométer hosszú és 163 méter magasságkülönbséggel jellemezhető vonalas felmérés során a legnagyobb kihívást a mobil térerő és az alappontok hiánya jelentette. Az előadás bemutatta a felmérés során alkalmazott hagyományos adatgyűjtési módszereket, a munkához használt mérőműszereket és a vezetett sokszögvonalak megbízhatósági mérőszámait.

Az utolsó előadás a földmérési szakterületen ismeretes szakmagyakorlási minősítések megújításáról szólt. Fábián József prezentációjában rámutatott arra, hogy mi adja az aktualitását ennek a témának. Részletesen ismertette mind az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységhez kapcsolódó ingatlanrendező földmérő minősítés, mind az egyéb célú földmérési tevékenységhez nélkülözhetetlen geodéziai tervezői- és geodéziai szakértői minősítések meghosszabbításának feltételeit. Kitért a meghosszabbítások eljárásrendjére, a kötelező továbbképzések lehetséges formáira is.

Az előadásokat követően a hallgatóságnak lehetősége volt arra, hogy véleményeiket ne csak a kávészünetben és az ebédidőben osszák meg egymással, hanem az előadásokat követő konzultáció során is kifejthessék álláspontjukat az egyes témákkal kapcsolatban. Különösen az utolsó előadás témakörét illetően mutattak nagyobb aktivitást a megjelentek. A visszajelzések alapján a hallgatóság az előadásokat tartalmasnak, az eltöltött időt hasznosnak, a rendezvényt sikeresnek ítélte meg, melyhez jelentős mértékben járult hozzá a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara, valamint a szakmai nap keretében műszerbemutatót is tartó Leica Geosystems Hungary Kft. anyagi támogatása is.

AktuálisSalgótarjánNógrád Megyei KormányhivatalTavaszi MérnöknapNógrád Megyei Mérnöki Kamara