2023.12.03, Vasárnap

A kötelező adatvédelemről képezték a nógrádiakat

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2018.05.04. 18:31

A mostani felkészítő programon 45 vállalkozás képviseletében ötvenen vettek részt.

Hirdetés

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adatvédelmi tisztviselő képzést rendezett 2018. május 2-3-án a szervezet salgótarjáni székházában. A témában március első napjaiban már tartott fórumot a kamara a rendelettel kapcsolatos felkészülésről, annak mindennapi folyamatáról, ezúttal a konkrét tennivalókat ismerhették meg a jelenlévők.

Mint ismeretes, az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról általános adatvédelmi rendeletet alkotott, melynek elnevezése: General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR.

 

A GDPR számos informatikai terhet ró a társaságokra, a kamara tapasztalatai szerint viszont a megyei vállalkozások túlnyomó része semmilyen vagy csak hiányos ismeretekkel rendelkezik a jelenleg türelmi időszakban lévő törvényről. Ennek fontos része, hogy a jövőben (elektronikus) nyilvántartást kell vezetni, az érintett személy kérésére tájékoztatást kell nyújtani az összes általa kezelt személyes adatról, és kérés esetén az adatokat törölni, helyesbíteni, módosítani kell. A GDPR elsősorban a személyek jogait, másodszor pedig a társaságok kötelezettségeit növeli.

 

Ez a rendelet kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, vonatkozik minden vállalkozásra, ahol személyes adatok kezelése történik. Az egységes Európai Unió-s adatvédelmi szabályozás 2018. május 25-én lép életbe.

 

AktuálisSalgótarjánNógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaraadatvédelem