2024.07.16, Kedd

Az integritás szempontjából is stabil rendszert működtet a Nógrád Megyei Kormányhivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

2017.11.21. 15:24

Integritás Napot rendezett a napokban állami tisztviselő számára a Nógrád Megyei Kormányhivatal. Az eseményen több százas létszámban megjelent hivatalnokok tájékoztatót hallhattak az Awarness Programról és a közigazgatáson belüli, korrupcióellenes fellépésről és a szervezeti integritás növeléséről.

Dr. Szabó Sándor, a Nógrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja délelőtti megnyitójában egy példán keresztül rámutatott: ha hozzá, mint vezetőhöz bármilyen megkeresés érkezik, úgy a saját elvei, mint az integritás által támasztott elvek is azt követelik meg, hogy elsősorban a témában illetékes kolléga álljon az érdeklődő rendelkezésére, de legalább a kért információ összeállításában, a felvetett téma tisztázásában részt vegyen. Ez egyértelműen a kormányhivatal biztonsági potenciálját növeli, hiszen minden esetben attól az érintett kollégától érkezik az információ, aki az adott kérdésben a legmagasabb szintű kapcsolatos jogszabályi, törvényi és etikai tudás birtokában van a konkrét szakterülettel és üggyel kapcsolatban.

 

Dr. Kalocsai Péter, a Nógrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója délutáni köszöntőjében elmondta: tisztában van vele, hogy nem mindig könnyű az állampolgároktól teljes joggal elvárt, kiegyensúlyozott és befolyásolás-mentes tevékenység elvégzése. Hozzátette: azzal is tisztában van, hogy ha magas szinten nem is, de a befolyási kísérlet alapeseteivel szinte minden kolléga találkozik. „Valamennyien – több mint kilencszázan – akik a kormányhivatal egységeinél dolgozunk, azt gondolom képesek vagyunk kritikus pillanatban különbséget tenni jó és rossz, helyes és helytelen között. Még akkor is, ha ez egyébként sokszor valóban nem egyszerű és az elmúlt években számunkra bemutatott példák alapján az is kijelenthető, hogy a valóság mindig szövevényesebb, mint az egy külső szemlélő számára látszik belőle. Ugyanakkor megerősítem a kollégáimat abban: meggyőződésem, hogy az integritás szempontjából stabil rendszert működtetünk!” – tette hozzá a főigazgató.

Göröcsné Godó Orsolya, a Nógrád Megyei Kormányhivatal integritás tanácsadója az előadások előtt kiemelte: az integritás sarokköve annak, hogy egy szervezet a társadalmi rendeltetését betöltve, tisztességesen, pártatlanul, szakmailag professzionális módon, átláthatóan és elszámoltatható módon végezze feladatait. Feddhetetlenség, sértetlenség – úgy a szervezet, mint az egyén szintjén – foglalta össze a kormányhivatal integritás tanácsadója.

 

 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2011. január 1-től, Magyarország soros Európai Uniós elnökségéhez kötődően indította el a nemzetbiztonsági szempontból veszélyeztetett államigazgatási szinteken a biztonságtudatosságot fókuszba helyező, felvilágosító programját. Az Awareness Program olyan nyílt, tájékoztató tevékenység, amely keretében a szakemberek tematikusan foglalják össze az adott személyi körrel kapcsolatba hozható biztonsági kérdéseket és lehetőséget adnak a visszacsatolásra a hozzájuk érkező jelzésekről.

Ehhez kapcsolódó konkrét, gyakorlati tapasztalatokon nyugvó ismereteket sajátíthattak el – illetve erősíthettek meg magukban – a nógrádi kormányhivatalnokok is, segítséget kapva biztonsági potenciáljának növeléséhez, munkájuk, munkakörük felelősebb ellátásához. Molnár Béla alezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal Nógrád Megyei Irodájának vezetője többek között rámutatott a jogtalan hozzáférés megelőzéséhez szükséges óvintézkedések fontosságára úgy az irodák, mint a munka során használt számítógépek és adathordozók tekintetében, illetve arra is, hogy a hivatalnokoknak ügyelniük rá, mennyi információt osztanak meg magukról a közösségi oldalakon keresztül.

Dr. Váradi István rendőr alezredes a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának főosztályvezető-helyettese előadásában rámutatott: nagyon sok kormánytisztviselőt vizsgálnak egy adott évben, de akinek nincs félnivalója, azok tényleg nyugodt szívvel dolgozhatnak, nem kell tartaniuk ezen vizsgálatoktól. Az alezredes beszélt a Nemzeti Védelmi Szolgálatról, illetve a megbízhatósági vizsgálat jogintézményéről, melyre egyedül ez a testület jogosult az országban – sem a rendőrség, sem az alkotmányvédelmi hivatal, sem más bűnüldözés területén működő vagy titkosszolgálati szerv nem végez ilyen tevékenységet. A szervezet feladata úgy a bűnfelderítés, mint a bűnmegelőzés.

Hangsúlyozta: amint az a szervezet nevében is benne van, védelmi feladatot látnak el a hivatali dolgozókkal és közeli hozzátartozóikkal kapcsolatosan, ugyanakkor szolgálják is a hivatalokat és az ott dolgozókat. Az alezredes gyakorlati példákat is bemutatott a hivatali tevékenységgel kapcsolatos vizsgálataikra, illetve egy konkrét, de személyében nem beazonosítható tisztviselő példáján keresztül mutatta be a vizsgálat és egy esetleges rendőri intézkedés lefolyását.

AktuálisNógrád Megyei KormányhivatalIntegritás NapAwarness Program