2024.05.30, Csütörtök

A gyakorlat során olyan feltételezett alaphelyzetet szimuláltak az együttműködő szervezetek, melynek bekövetkezte a valóságban is előfordulhat.

A Nógrád Megyei Védelmi Bizottság, a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete közreműködésével katasztrófa-felszámolási együttműködési és egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot tartott a múlt héten Balassagyarmaton.

 

Balassagyarmat egy fiatalok által is látogatott sportlétesítményében, könnyűzenei koncert közben hétvégén, egy késő esti időpontban vélhetően elektromos szikra következtében tűz üt ki, a menekülés alatt a bódult fiatalok között verekedés alakul ki – szólt a gyakorlat feltételezése. A minél valóság hűbb megrendezése érdekében mintegy 60 fő önkéntes imitált a sérülteket. A gyakorlat indokoltságát Feketéné dr. Zeke Ildikó, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, megyei tisztifőorvos mutatta be.

A Népegészségügyi Főosztály feladata a megye egészségügyi intézményeiben az ún. egészségügyi válsághelyzetre való felkészülés érdekében alkotott tervek előkészítése, jóváhagyása és felülvizsgálata is. A munka során felmerül, hogy a papíron megírt és felépített tervek a valóságban is működnek-e, használhatóak-e. Nógrád megyében harmadik alkalommal került elrendelésre egészségügyi válsághelyzeti gyakorlat, második alkalommal segédkeztek középiskolás diákok a minél valósághűbb megvalósítás érdekében. A célunk az volt, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház válsághelyzeti tervében foglaltakat gyakoroltassuk egy olyan szituációban, melyben az intézménynek meg kell erősítenie ellátó személyzetét. Célunk volt természetesen a kommunikáció és az együttműködés megfelelőségének ellenőrzése, a kórház esetében pedig kiemelten az, hogy minél jobb és használhatóbb legyen a terv egy valós helyzetben is – ismertette a megyei tisztifőorvos.

Juhász László tűzoltó alezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője kiemelte: a katasztrófavédelemnek egy ilyen gyakorlatban – és éles helyzetben is – az a feladata, hogy minél gyorsabban lokalizálja a kialakult veszélyhelyzetet, illetve a bent lévő, sérült, veszélyeztetett személyeket minél gyorsabban kimentse.

Úgy a tűzoltó kollégák, mint az együttműködő szervek itt is azt gyakorolták, hogy egy ilyen mentés során milyen feladatok jelentkezhetnek, illetve ezeket hogyan lehet minél gyorsabban és zökkenőmentesebben megoldani. A feltételezés szerint sok sérült volt. Nyilvánvalóan a tűzoltó az adott helyszínen, jelen esetben sűrű füstben nem tudja mérlegelni, hogy ki az akit elsőként ki kell hozni, ezért a hangsúly gyors mentésen volt. Természetesen megpróbálták a súlyosabb sérülteket elsőként kihozni, de alapjában véve a megtalálás sorrendjében mentették ki a sérülteket – ismertette a tűzoltók elsődleges feladatát a tűzoltó alezredes.

Kőhalmi László rendőr őrnagy elmondta: a gyakorlat során a Balassagyarmati Rendőrkapitányság hat szolgálati járművével és nyolc fő egyenruhás bevonásával a helyszín biztosításában, illetve a forgalomirányításban működött közre.

Feladatunkat képezte továbbá az útvonal-biztosítás végrehajtása, vagyis a mentő gépjárművek akadály- és balesetmentes közlekedésének elősegítése a sérültek mielőbbi kórházba szállítása érdekében. A rendőrségnek feladata ilyenkor a jogsértő magatartások és cselekmények elkövetőivel szembeni fellépés, illetve az ilyen cselekmények megelőzése is – tette hozzá a rendőr őrnagy.

Sinkóné Szrenka Anikó, a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetője ismertette: a gyakorlaton az iskola 58 tanulója vett részt.

Evidens volt, hogy az egészségügyi szakközépiskola partner egy ilyen eseményben. Elhivatott, érdeklődő, az egészségügyben elhelyezkedni szándékozó tanulók imitálták a sérülteket. Az ő feladatuk most az volt, hogy megfigyeljék, hogy hogyan segítenek rajtuk egy ilyen helyzetben. Erősíti ez az elhivatottságukat, nagy hatással van gimnazistára, szakiskolásra egyaránt. Fontos az is ugyanakkor, hogy majdani egészségügyi dolgozóként már tudni fogják, hogy mi zajlik egy ilyen katasztrófahelyszínen, mielőtt ők a betegekkel találkoznak majd – mutatott rá a tagintézmény-vezető.

Feketéné dr. Zeke Ildikó, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, megyei tisztifőorvos első, rövid értékelésében elmondta: a gyakorlat a levezetési tervnek megfelelően lett végrehajtva, összességében sikeresnek értékelhető. Jól vizsgázott a beavatkozó szervek közötti együttműködés, a kórház számára pedig megfelelő volt a szimulált helyzet ahhoz, hogy a gyakorlati tapasztalatok segítségével részleteiben tudja pontosítani válsághelyzeti tervét az intézmény.

Galéria

AktuálisNógrád Megyei KormányhivatalBalassagyarmatNógrád Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságMagyar Vöröskereszt Nógrád Megyei SzervezeteNógrád Megyei Védelmi Bizottságválsághelyzeti gyakorlat