2024.07.20, Szombat

Gyom és köztisztasági ellenőrzést tartanak Szécsényben

szecseny.hu

2017.08.18. 09:42

A növényvédelemről szóló törvény előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gyommentesen tartani a területét, köteles megakadályozni a gyomnövények terjedését.

 

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2005. (V.10) önkormányzati rendelete szerint, a tulajdonos köteles gondoskodni:

  • Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 2 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület állandó tisztántartásáról,
  • A tömbház jellegű ingatlan előtti, valamint a körülötte lévő közterület esetében az ingatlantól számított 4 m széles területsáv tisztántartásáról,
  • Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló b) pont szerinti mérető területsáv tisztántartásáról,
  • Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan melletti nyílt árok és folyóka, valamint ezek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
  • Üdülő és zártkerti telkek előtti kiépítetlen közút eszmei középvonaláig terjedő terület tisztántartásáról,
  • A garázsok környékének és azt meghaladó 2-2 m sáv tisztántartásáról és az itt keletkező hulladék elszállításáról. A rendszeres, szervezett szemétszállításba bevont területeken a keletkezett hulladékot a háztartási hulladék tárolására szolgáló edényben kell elhelyezni,
  • Telekingatlanokról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, különösen az allergiás megbetegedést előidéző gyomok (pl. parlagfő) irtásáról,

A 17/2012. (V.30.) számú önkormányzati rendelet értelmében a település köztisztasági szabályinak megszegése tiltott közösségellenes magatartás, aki ilyen magatartást tanúsít közigazgatási bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet.

 

A növekvő lakossági panaszbejelentések miatt, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. augusztus hónapban köztisztasági ellenőrzést fog tartani Szécsény egész területén.

 

AktuálisSzécsényköztisztasági ellenőrzés