2024.07.15, Hétfő

Átadták a megújult Vadvirág Tagóvodát

salgotarjan.hu

2017.03.20. 14:36

A felújított épület 60 fő 3-6 éves gyermek elhelyezését biztosítja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. április hó 29. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Vadvirág Tagóvoda felújítására vonatkozóan, mely pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. július hó 25. napján 148,20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyben biztosítható, közfeladatok körében ellátandó egyik feladata az óvodai ellátás, valamint annak infrastrukturális- és személyi feltételeinek biztosítása. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a TOP-6.2.1-15, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatának célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a már meglévő szolgáltatás fejlesztése, mely elősegíti a kisgyermekes szülők munkaerő-piacra történő visszatérését.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a 3141 Salgótarján (Zagyvaróna), Őrhegy út 2. szám alatt található Salgótarjáni Összevont Óvoda Vadvirág Tagóvodájának épülete újult meg, mely 60 fő 3-6 éves gyermek elhelyezését biztosítja. A projektelőkészítés során elkészült felmérési- és kiviteli tervdokumentációra építve, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2016. augusztus hó 05. napján megköttetett a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a Gelka System Kft. 2016. augusztus hó 12. napjától 2017. február hó 13. napjáig végezte.

 

Az óvodai nevelés a megszokott helyen, Európai Uniós igényeket teljes mértékben kielégítő, modern, XXI. századi épületben 2017. február hó 15. napjától folytatódik.

AktuálisSalgótarjánfelújításVadvirág Tagóvoda