2023.12.01, Péntek

Nógrád megye fel fog zárkózni

kkvhaz.hu

2017.02.28. 15:03

Az NGM – KKVHÁZ vitadélután ezúttal Balassagyarmatra látogatott. Rendkívül értékes gondolatokat hallhattak a megjelentek a fiataloktól és az idősebbektől egyaránt.

Hirdetés

Az ország egyik kétség kívül hátrányos helyzetű térség történelmi központja, Balassagyarmat adott otthont az idei első NGM KKVHÁZ a hátrányos helyzetű térségekről szóló kávéházi hangulatú beszélgetésének.

A résztvevők egy barátságos mérkőzés keretén belül vitatták meg a leszakadó települések nehézségeit, egyben megfogalmazva kéréseiket a kormányzat felé, hogy az állam miben segíthetné a felzárkózást. Az asztaltársaságok jó gyakorlatokat osztottak meg egymással arról, hogy ők maguk, mint magánszemélyek, és mint helyi vállalkozások, hogy miben tudnának hozzájárulni a közös ügy sikeréhez.

 

Megállapítható, hogy a résztvevők kifejezetten a humán erőforrás fejlesztésben és a tudásalapú gazdaság megteremtésében látják a kitörési pontot. Megfogalmazódott az igény egy helyi felsőoktatási intézmény létrehozására, azzal a céllal, hogy megtartó- és vonzó erő legyen a fiatalság számára. A strukturális munkanélküliség leküzdésére a felsőoktatás mellett felmerült az igény a szakképzés fejlesztése és a realizálódó képzések a piaci igényekhez való illesztése iránt. Belső humán erőforrás hatékonyságnövelése kapcsán, a felszólalók szerint a mentorok és szakmai tapasztalattal rendelkező személyek bevonása teremthet hozzáadott értéket a vállalkozások számára, melyhez források teremtésében várnának kormányzati segítséget. A helyi humán erőforrás megtartása szempontjából a győztes csapat, az Új Palócország Egyesület a multinacionális cégek jelenlétét kívánja erősíteni, azzal a célzattal, hogy helyi szinten növekedjen a bérszínvonal és fejlődjön az infrastruktúra. Ezzel szemben más csapatok a helyi vállalkozások összefogásának fontosságát emelték ki, kihasználva a térség adottságait, építve a hagyományokra.

A jelenlevők hangsúlyozták az infrastruktúra fejlesztésének szükségességét, kihasználva a határ és egyben a fővároshoz közeli elhelyezkedésben rejlő lehetőségeket. E kapcsán került említésre az elszigeteltség csökkentésére szolgáló 21-es főút négy sávossá tétele. A logika szerint az infrastruktúra fejlesztése szükséges, de egyben kétélű fegyver is lehet, hiszen ösztönözheti a beruházásokat, ugyanakkor kidolgozott helyi fejlesztési koncepció és a térség vonzerejének növelése nélkül az további elvándorlásoknak nyithat utat.

Több kifejezetten innovatív és kidolgozott ötlet is megosztásra került, ezek közül a legérdekesebbek közé tartozik a tudomány és technika házának ötlete, amely már gyermekkorban arra nevelné a felnövekvő nemzedéket, hogy a technika vívmányait ne csak használják, hanem a működését is értsék.

Vastapsot kapott a rendezvény megszervezéséért és a témajavaslatáért Bablena Ferenc a Megyei Közgyűlés alelnöke.

Skuczi Nándor, a Megyei Közgyűlés Elnöke szorgalmazta a további együttműködést, meggyőződve a megjelentek egységes támogatásában és jobbító szándékában.

AktuálisBalassagyarmatNGM – KKVHÁZ