2022.08.16, Kedd

Boldog 95. születésnapot, Salgótarján!

salgotarjan.hu

2017.01.29. 14:59

A Magyar Kultúra Napja és a várossá nyilvánítás 95. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen adták át az önkormányzat által alapított kitüntető címeket azoknak, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Salgótarján jó hírnevének növeléséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a város értékeit.

Hirdetés

 

“A kultúra is a megtartó erőink közé tartozik. Ezért is köszöntjük városunkban egyszerre a város születésnapját és a magyar kultúrát – hangsúlyozta ünnepi beszédében Fekete Zsolt polgármester. – Az a kulturális hagyomány és érték, amelyet történelmünk során létrehoztunk ad igazolást fennmaradásunkhoz. A világ és saját emlékezetünk is kulturális tettekkel, művészi értékekkel, a műveltség eredményével azonosít be egy-egy tájat vagy korszakot: épületekkel, tánccal, zenével, verssel. Ezért is van szükségünk helyi kulturális élményekre, a helyi szellemi életre.”

A szónok kiemelte: a kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha feladataink jegyében számvetést készítünk és kijelöljük magunknak azt is, hogy milyen módon kell a ránk hagyott kulturális örökségünkkel felelősséggel bánnunk. Ezt kell továbbadni az utánunk következő nemzedéknek, annak a nemzedéknek, amelynek nevelésében nekünk van szerepünk.

 

A kultúra nemcsak tudást és műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is. Salgótarjánban sokan folytatnak nagyon komoly értékmegtartó és értékközvetítő tevékenységet. Közülük köszöntötték a városi ünnepségen a legkiválóbbakat, ezzel is elismerve és megköszönve, hogy munkájukkal nemcsak önmaguk szűk körében nyitnak távlatokat és építik fel azokat, hanem minden salgótarjáni számára.

“A kitüntetettek hitet, tudást, bizalmat adnak, akadályokat hárítanak el, óvják a kultúrát, gazdagítják a tudományt, közösséget építenek, emberi kapcsolatok létrejöttében segédkeznek, kérdések és válaszok megszületésében szorgoskodnak – emelte ki a polgármester. – Mindaz, amit tesznek, egyszerre építi az egyéneket, a közösségeket és rajtuk keresztül építi városunkat.”

 

Ahogy Fekete Zsolt fogalmazott: igenis van mire, van kire büszkének lennünk. Hozzátette: “kulturális, szellemi, természeti értékeink aranyfedezetét becsülve, városunk gyarapodására és büszkeségére, mindnyájunk boldogulására tegyük a dolgunkat, hogy jövőt építsünk Salgótarjánban.”

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kitüntető címeire javaslatok és vélemények érkeztek a polgármestertől, a települési képviselőktől, a polgármesteri hivatal irodavezetőitől, Salgótarján város díszpolgáraitól, a rendvédelmi szervektől, az önkormányzati többségi tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezetőitől, a költségvetési szervek és a köznevelési intézmények vezetőitől, valamint a civil szervezetektől. Ezek figyelembevételével ítélték oda az elismeréseket.

 

„Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím – Jecsmenik Andor (posztumusz)

Az önkormányzat az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából, a nemzet sorsát és történelmét formáló nehéz időkben tanúsított példamutató helytállásáért, valamint a forradalom eszméjének, hősei emlékének ápolásáért végzett tevékenysége elismeréseként adományozta a posztumusz kitüntető címet az egykori forradalmárnak, aki 2013-ban hunyt el. Jecsmenik Andor életútja, példamutatása a magyar függetlenséget, a társadalmi párbeszéd és egység megvalósítását szolgálta.

„Pro Urbe” díj – Gál Józsefné

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a huzamosabb időn át kimagasló színvonalon folytatott közéleti, közművelődési és újságírói tevékenysége, valamint a Kohász Művelődési Központ Egyesületben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként részesítette „Pro Urbe” díjban Gál Józsefnét (sz. Horváth Mária), aki szakmai és közéleti tevékenységét nyugdíjasként is folytatja. A Kohász Művelődési Központ Egyesületben fáradhatatlanul dolgozik a civil szervezet tradíciós művészeti csoportjainak fennmaradásáért, rendezvényeik megtartásáért és a bányász-kohász hagyományok megőrzésért.

„Pro Arte” díj – Kovács Balázs

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bóna Kovács Károly (1897-1970) festő- és szobrászművész hagyatékának részét képező képzőművészeti alkotások Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történt ajándékozásáért, a salgótarjáni kulturális élet jelentős támogatásában mutatott példás tevékenysége elismeréseként „Pro Arte” díjat adományozott Kovács Balázsnak. Az adományozó által átadott hagyatékrész 251 db grafikából és festményből, valamint 10 db szoborból áll. A hagyaték gondozásában, digitalizálásában és az ajándékozási folyamat lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállalt Kovács Balázs.

„Salgótarján Szolgálatáért” díj – Bakos Krisztián

A városi önkormányzat a Salgótarján közbiztonsága érdekében kifejtett, huzamosabb időn át végzett, magas színvonalú tűzmegelőzési és iparbiztonsági tevékenysége, valamint a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesületben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként adományozta a „Salgótarján Szolgálatáért” díjati Bakos Krisztián tűzoltó alezredesnek. A szakember alapító tagként 2010-ben nagy szerepet vállalt a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakításában.

„Salgótarján Jövő Nemzedékéért” díj – Verbóiné Veres Gizella

A kitüntetett szakember magas színvonalú pedagógiai tevékenysége, valamint eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként kapta meg a „Salgótarján Jövő Nemzedékéért” díjat. Verbóiné Veres Gizella a pedagóguspályán eltöltött mintegy négy évtized alatt hivatástudattal végzett munkájával elismerést váltott ki a gyermekek, a szülők és kollégái körében. A pálya iránti elkötelezettsége, innovatív munkája és haladó szellemű gondolkodása példaértékű a pedagógusok számára.

„Salgótarján Sportjáért” díj – Szarvas Józsefné

Szarvas Józsefné (sz. Rapcsák Zsuzsanna) kiemelkedő pedagógusi, edzői és sporttevékenysége, valamint kimagasló sportszakmai munkája elismeréseként vehette át a „Salgótarján Sportjáért” díjat. Szarvas Józsefné sport iránti elkötelezettsége, kimagasló, közel hat évtizedes pedagógusi és sportszakmai munkája minden pályatársa számára példaértékű. A Szarvas család kiemelkedő sporttevékenységéért 2008-ban a sport kategóriában elnyerte a Nógrád Megyei Prima Díj Közönségdíját.

„Salgótarján Gazdaságáért” díj – NOR-SZIL Kft.

Az önkormányzat a cég kiváló és eredményes kereskedelmi tevékenysége, valamint a város gazdasági életének fejlődéséhez hozzájáruló teljesítménye elismeréseként adományozta a „Salgótarján Gazdaságáért” díjat a NOR-SZIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak. A társaság ügyvezetője, Kovács Norbert – a családi tradíciókra építve – két évtizeddel ezelőtt kezdte meg kereskedelmi tevékenységét. 1998-tól foglalkozik vállalkozóként hús- és hentesáruk nagykereskedelmével. A vállalkozás fokozatos fejlesztésének köszönhetően, tevékenységi köre kibővült az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelemmel. A cég 2002 óta működik kft-ként.

 

A Népművelők Nógrád Megyei Egyesület a városi ünnepségen adta át a Kerekes László díjat, melyet azok érdemelnek ki, akik a közművelődési életben hosszú időn keresztül kimagasló és elismerésre méltó szakmai munkát végeztek. Az elismerés annak a Kerekes Lászlónak a nevét viseli, aki a József Attila Művelődési Központ vezetőjeként megalapozta az intézményben folyó színvonalas szakmai tevékenységet. A díjat ebben az esztendőben dr. Ablonczy Lászlóné (sz. Bányai Edit) nyugalmazott népművelő és Máté Lászlóné (sz. Kaszás Mária), a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. módszertani referense kapta.

Galéria

AktuálisSalgótarjánSalgótarján 95 éve város