2024.07.15, Hétfő

Ösztöndíjas diákokat köszöntöttek a városházán

salgotarjan.hu

2016.12.23. 07:50

A „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány 2016/2017. tanévre kiírt pályázatára 34 hallgató adta be kérelmét, ebből 30 pályázat felelt meg a kiírásban előírt feltételeknek. Így a kuratórium döntése alapján 30 hallgató havi 5000 Ft támogatásban részesül ebben a tanévben. Az önkormányzat 1 500 000 Ft-ot biztosított a Közalapítvány részére az ösztöndíjak kifizetéséhez.

Két, a városi önkormányzat által támogatott ösztöndíj pályázat nyerteseit köszöntötték a városháza Förster Kálmán termében.

A „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elveit elfogadva idén is támogatta a salgótarjáni lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat. Az ösztöndíjat a külön jogszabályban meghatározottak szerint ítélte oda a kuratórium.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára 58 érvényes pályázat érkezett. 55 fő 10 hónapra („A” típusú pályázat) – a 2016/2017. tanév II. félévére és a 2017/2018. tanév I. félévére – 14 fő havi 5000 Ft, 14 fő havi 4000 Ft, 27 fő 3000 Ft összegben. 3 fő („B” típusú pályázat) a 2017/2018. tanévtől kezdődően 3×10 hónapon keresztül részesül havi 4 000 Ft önkormányzati támogatásban, amennyiben felvételt nyer egy felsőoktatási intézmény nappali tagozatára a 2017/2018. tanévtől kezdődően. Az önkormányzati támogatás mellé a felsőoktatási intézmény a megállapított összeggel megegyező támogatást folyósít.

Az önkormányzat 2017. évben 1 500 000 Ft-tal támogatja a Bursa Hungarica nyertes pályázóit, ezen felül fedezi az előző évek B típusú pályázatainak áthúzódó költségét 330 000 Ft-ot. Összesen 1 830 000 Ft összeget biztosít az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben erre a célra. Az Bursa Hungarica ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja majd a jövő félévtől kezdődően a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március.

 

A „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma egyetemi, főiskolai hallgatók támogatására pályázatot hirdetett salgótarjáni állandó lakóhellyel rendelkező és salgótarjáni középiskolában érettségizett, felsőfokú intézmény második vagy e fölötti évfolyam nappali tagozatán egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára. A támogatás feltétele továbbá a közalapítvány kuratóriuma által évente meghatározott tanulmányi átlag elérése volt, mely legalább 4,0. A támogatás időtartama. 10 hónap, jelen esetben a 2016/2017. tanév.

 

AktuálisSalgótarjánösztöndíjSalgótarján JövőjéértBursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat