2024.07.18, Csütörtök

Már több mint félezer ügy intézhető a Kormányablakokban

2015.12.10. 12:06

A Jó Állam kialakítását célzó terv alapján elindult gyökeres változásoknak köszönhetően teljesen átalakult és szervezetében egyszerűsödött az államigazgatás. A cél az elégedett állampolgár, az eszköz pedig egy hatékonyan működő, egységes és integrált intézmény, amely egy hatékonyabb és egyszerűbb ügyintézést valósít meg, egységes szakmai elvárások mentén. Az egyablakos ügyintézési rendszer a „Jó Állam” céljainak megfelelően került kialakításra az egységes arculattal rendelkező kormányablakok közül a megyében elsőként a Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablaka 2014 nyarán.

A jól szervezett közigazgatás jogos igényként jelenik meg az állammal kapcsolatba kerülő ügyfelek részéről – mondta el megkeresésünkre dr. Handó Beatrix, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala vezetője. Ennek érdekében további cél az, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb, vagy bármely, a számára legkönnyebben elérhető kormányablakban tudja igénybe venni a hivatal szolgáltatásait.

Ügyfeleink ez év december 9-től már 509 ügytípusban tudják ügyeiket intézni a Kormányablakokban, kulturált és akadálymentes környezetben. Célunk, hogy az állampolgárok részére egyszerűbb és gyorsabb ügyintézést biztosítsunk, a közigazgatási hatósági eljárások így az állampolgárok számára ne időveszteséget, pluszterhet jelentsenek, hanem lehetőséget a problémáinak elintézéséhez – jelentette ki a hivatalvezető, hozzátéve: a jövőben ennél lényegesen több, akár kétezer ügykör elintézésére lesz lehetőség, amely a tényleges egyablakos ügyintézés megvalósításának, biztosításának irányába mutat.

Egy modern, jól működő ügyfélszolgálati tér elképzelhetetlen korszerű ügyfél irányítási rendszer, megfelelő informatikai háttér nélkül – folytatta dr. Handó Beatrix –, ezen keretek között tennék említést arra, hogy a közeljövőben a szolgáltatói jelleget erősítő informatikai fejlesztések várhatóak, amelyek az elektronikus ügyintézés lehetőségének szélesebb körben történő igénybevételét célozzák.

Az egyes ügyintézések, eljárási cselekmények tényleges idejének jelentős részében az ügyfél pusztán tájékozódik. Mindezek úgynevezett „virtuális ügyfélszolgálat” kialakításának szükségességét vetítik előre. A virtuális ügyfélszolgálati rendszer segítségével az ügyintéző és az állampolgár között interaktív kapcsolat jön létre, melyben megkaphatja a szükséges tájékoztatást, az ügy intézéséhez szükséges elektronikus űrlap kitöltéséhez segítséget, amely ez által közvetlenül továbbítható. Így az állampolgár az ügyeit otthonról, kényelmesen indíthatja el.

A fejlesztés első lépcsőjeként a Salgótarjáni Járási Hivatalban dolgozó ügysegédek hordozható számítógépeket kaptak, november utolsó hetétől, december elejéig pedig a járáshoz tartozó 22 településhez kerül telepítésre egy multifunkcionális eszköz. A cél, a településeken ügyfeleket fogadó ügysegédek által ellátott, helyben intézhető, indítható eljárások körének bővítése – mondta el a járási hivatal vezetője.

A jövőbe mutató fejlesztéseken túl azonban érdemes ráirányítani a figyelmet, hogy az ügyfélkapun keresztül, ügyfeleinknek lehetősége van jelenleg is előzetes időpont foglalására. Ezzel viszonylag szűk körben élnek, itt szeretnék biztatni minden kedves ügyfelet arra, hogy éljen e lehetőséggel a magyaroszag.hu honlapon keresztül.

Ahogy az élet minden területén úgy a hatósági ügyintézés során is alapvető követelmény, hogy mind az ügyintézők, mind az állampolgárok naprakészek, tájékozottak legyenek. Az állampolgárnak is alapvető érdeke, hogy ügyeivel kapcsolatban tisztában legyen az ügyintézés folyamatával, rendelkezzen a szükséges dokumentumokkal , adatokkal, hogy gyorsan és hatékonyan tudja ügyeit intézni.

A hivatali ügymenetet, eljárásokat szabályozó gyorsan változó jogszabályi környezetben alapvető elvárás az ügyintézők felé, hogy a hozzájuk forduló ügyfelek minden esetben megkapják a tájékoztatást, a szükséges információkat az egyes eljárások megindításához, illetve, hogy a kormányablakban indítható ügyekben minél gyorsabban és hatékonyabban intézzék a rájuk bízott ügyeket – tette hozzá dr. Handó Beatrix.

Ennek érdekében a Kormányablakban dolgozó kormánytisztviselők, folyamatos képzéseken, önképzéseken vesznek részt, továbbá munkájukat egy úgynevezett Tudástár segíti, amely naprakészen nyújt segítséget az egyes ügymenetek tekintetében.

A salgótarjáni kormányablakban, a Múzeum tér 1. alatt, a Városháza földszintjén kollégáink 17 ablakban várják az ügyfeleket;személyazonosító igazolvány, útlevél, mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa, NEK kártya, lakcímügyek 5 ablaknál, vezetői engedély 3 ablaknál, Kormányablak ügytípusok és ügyfélkapu, valamint egyéni vállalkozó engedély és ügyfélkapu intézésével kapcsolatos ügyek 2-2 ablaknál, közlekedésigazgatási feladatok 5 ablaknál intézhetőek.

Az ügyintézés során kiemelt figyelmet szentelünk a szolgáltató jelleg maximális érvényesülésére. Az osztály újonnan kinevezett vezetője Nyergesné Fodor Éva a munkafolyamatok, feladatok meghatározása során a gyorsabb és udvariasabb kiszolgálását tartja szem előtt – tudtuk meg a hivatal vezetőjétől.

Természetesen a fejlődéshez mindannyiunknak szükséges megismerni az ügyfelek véleményét, esetleges kritikai észrevételeiket, mert ezek viszik előre a szervezetet. Mi úgy ítéljük meg, mindig van hová fejlődni, mindig följebb lehet lépni, ehhez azonban őszinte vélemények szükségesek. A Kormányablak Osztály épp ezért ügyfél elégedettségi kérdőívekkel igyekszik feltárni az ügyfelek ügyintézéssel összefüggő véleményét, hogy azt megismerve lehetősége legyen a változásra, az elvárásoknak megfelelő szolgáltató jelleg biztosítására. Ez úton is biztatok minden kedves meglévő, leendő ügyfelet arra, hogy éljen a véleménynyilvánítás lehetőségével.

A Salgótarjáni Járási Hivatal Kormányablakának valamennyi munkatársa a szolgáltató közigazgatást képviseli, amelyben az ügyfél, az ügyfélbarát eljárás és a sikeres ügyintézés az elsődleges.

Kollégáink hatósági feladataikon túl, tanúbizonyságot tesznek empatikusságukról, segítőkészségükről is, hiszen már hagyományteremtő jelleggel vesznek részt az „Dobozba zárt szeretet” akcióban, melyben 0-18 év közötti hátrányos helyzetű gyermek számára szeretnék meghitté tenni a karácsonyi ünnepeket. Ez úton kérjük, hogy akinek lehetősége van rá december 15-ig szíveskedjen a mellékelt felhívásban megjelölt címre eljuttatni adományát – zárta szavait dr. Handó Beatrix.

(nmkh.hu)

Galéria

Helyi hírekKormányablakügyintézésSalgótarjáni Járási HivatalJó Állam