2023.12.01, Péntek

Ingyen buszozhatnak az iskolások

2016.08.09. 11:41

Salgótarján önkormányzata szeptembertől decemberig helyi járatú bérlettámogatásban részesíti az arra jogosult diákokat.

Hirdetés

A rendelet értelmében 100%-os bérlettámogatást kaphat az a tanuló, aki

- Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, kivéve a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégiumban kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkező tanulót;

- a Salgótarján közigazgatási területén működő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott általános iskola kötelező felvételt biztosító tagintézménnyel tanulói jogviszonyban áll;

- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;

- és aki a lakóhelyétől, illetve tartózkodási helyétől a tagintézménybe való utazás során helyi vagy helyközi menetrendrend szerint közlekedő autóbusszal legalább három megállóhely távolságot tesz meg.

Helyi hírekSalgótarjántámogatásbuszbérlet