2024.06.17, Hétfő

A lakosság javaslatait várják Salgótarjánban

salgotarjan.hu

2016.08.29. 12:17

A város fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre várják a válaszokat az online kérdőíven, elsősorban kultúra és közösségépítés terén.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata civil szervezetekkel és vállalkozásokkal összefogva, 15 taggal (5 tag közszféra -5 tag civil szféra – 5 tag vállalkozói szféra) megalakította a Salgótarjáni Helyi Akciócsoportot.

Az akciócsoportok a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, melynek megvalósítására a közösség pályázati formában igényelhet támogatást.

 

A támogatás megítélése esetén a helyi közösség elkészíti azokat a „mini” pályázati felhívásokat, melyre az adott területen, adott fejlesztésben érintett szereplők – intézmények, civil szervezetek, vállalkozások – benyújthatják pályázataikat.

Annak érdekében, hogy a benyújtandó helyi közösségfejlesztési stratégia a valós helyi igényekre építve megvalósítható, reális és a város kulturális és közösségi életének fejlesztéséhez ténylegesen hozzájáruló célokat fogalmazzon meg szükség van az ott lakók véleményére is. A lakosság kérdőív kitöltésével segítheti a helyi közösség munkáját.

 

A KÉRDŐÍV kitöltése önkéntes és név nélküli. A válaszok visszaküldésének határideje: 2016. szeptember 07., 12:00 óra.

 

A támogatás keretében megvalósulhat:

 

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 
– Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése.
– Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása.
– Közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása.
– Olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére.

 

Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 
– helyi (városrészi, szomszédsági) identitást erősítő tevékenységek: helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, felelevenítése,
– folyamatos, helyi (városrészi, szomszédsági) társadalmi párbeszédet fenntartó egyeztetési megoldások kialakítása és működtetése kiemelten a lakótelepeken;
megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása,
– helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek
– helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása és elterjesztése területileg jól körülhatárolt kisközösségekben, pl.: beszerzői, termelői közösségek, helyi termékek kereskedelmének népszerűsítése;
– helyi vállalkozások információs adatbázisainak és online elérhetőségének kialakítása, a kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások megjelenése;
– helyi hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségek újratanítása
– Versenyképesen a munkaerőpiacon” program elindítása: a humán erőforrás minőségének fejlesztése (növelése), a munkaerő-piacra történő bekapcsolódás eszközeivel.
– Közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és környezettudatossági akciók, programok végrehajtása.

 

Helyi hírekSalgótarjánközösség