2024.07.18, Csütörtök

Salgótarjáni foglalkoztatási megállapodást írtak alá

salgotarjan.hu

2017.03.20. 12:59

Március 17-én a Salgótarján Foglalkoztatási Paktum konzorciumának tagjai együttműködési szerződést írtak alá, amelynek célja Salgótarján és térsége társadalmi, gazdasági fejlődésének előmozdítása, a helyi humánerőforrás fejlesztése, a foglalkoztatási színvonal emelése és a munkaerő-piaci kereslet-kínálat sokszereplős, aktív összehangolása.

A foglalkoztatási paktum aláírói ezzel formálisan is megerősítették szándékukat, hogy a jövőben a helyi adottságok, lehetőségek figyelembe vételével, a valós piaci viszonyoknak megfelelően és egymással minél szorosabb együttműködésben hozzák meg humánerőforrás menedzselési döntéseiket.

 

A 768 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósított partnerségi projekt legfontosabb célkitűzése végső soron természetesen az, hogy a helyi munkaerő fejlődjön, kihasználtsága növekedjen, a város és a térség álláskeresői olyan képzéseket és szolgáltatásokat vehessenek igénybe, amelyek képessé teszik őket betölteni azokat az állásokat, amelyekre a térségben működő cégek gyakran csak igen nehezen találnak megfelelő képességekkel, szaktudással rendelkező munkavállalókat.

 

Fekete Zsolt polgármester a pénteki eseményen mondott beszédében összefoglalta a város munkaerő-piaci helyzetét. Mint elmondta “Salgótarjánban sok az álláskereső, és sok az üres álláshely is. Egyszerre van jelen a munkanélküliség, és a munkaerőhiány. Ennek oka kettős. Az egyik, hogy az üres álláshelyekre nincsen szakképzett munkaerő, de azt is halljuk, hogy sok esetben a felajánlott bér a munkavállaló számára alacsony. Előbbit igyekszik orvosolni a foglalkoztatási paktum, amelynek éppen az az egyik célja, hogy a munkaadó és a munkavállaló egymásra találjanak. Hogy a munkaadók szakképzett, jó munkaerőt tudjanak alkalmazni, és ezzel együtt csökkenjen a munkanélküliek száma, az a salgótarjáni gazdaság érdeke, mindnyájunk érdeke.”

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a konzorcium tagjai a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., valamint az együttműködésben részt vesznek salgótarjáni vállalkozások, civil, non-profit szervezetek és oktatási intézmények is.

GazdaságSalgótarjánmunkaerőpiacfoglalkoztatásSalgótarján Foglalkoztatási Paktum