2024.07.20, Szombat

Esélyteremtő programterv a Salgótarjáni Járásban

2016.01.12. 08:39

ÁROP-1.A.3.- 2014-2014-0091 sz. pályázati konstrukció keretében megvalósuló, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében”.

A helyi szinteken kidolgozott és megvalósítás alatt álló stratégiai programok egyike az helyi esélyegyenlőségi program, melyet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 321/2011.(XII.27.) Kormányrendelet valamint a 2/2012. (VI.1.) EMMI rendelet értelmében minden települési önkormányzat részletes helyzetelemzés alapján köteles elkészíteni, s abban a feltárt – az esélyegyenlőségi célcsoportok, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális problémáinak enyhítése, megoldása érdekében intézkedési tervet is meghatározni, azt a lehető legteljesebb mértékben megvalósítani.

Jelen pályázat célja olyan modell jellegű együttműködési programok megtervezése és megvalósítása, amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, és más helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.

A megvalósítás kapcsán lehetőség nyílik az önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös tekintettel az esélyegyenlőség érvényesítésére a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az egészségügy és a foglalkoztatás területén.
A 2014-­2020 között tervezett felzárkózási/esélyegyenlőségi fejlesztések esetében kiemelt figyelmet kap a helyi esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében rögzített mutatók pozitív irányú változása és az ezek érdekében végrehajtott programok támogatása. Társadalmi felzárkózási célú fejlesztéseknél az önkormányzatok programjainak illeszkedniük kell a helyi esélyegyenlőségi programjuk intézkedési tervében foglaltak megvalósításához.

forrás: salgotarjan.hu

Galéria

Helyi hírekHelyi Esélyegyenlőségi Programokegyüttműködést segítő programok