2024.07.18, Csütörtök

Alparancsnoki képzés Mátraverebély-Szentkúton

2016.06.10. 12:29

Parancsnoki ellenőrző gyakorlat keretében tartották ma meg a Nógrád megyében szolgálatot teljesítő szolgálat-, raj- és szerparancsnokoknak az alparancsnoki képzés részét képező gyakorlat módszertani foglalkozását a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyen.

 

Két alkalommal tartott felkészítést a Heves és Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Egerben a két megye tűzoltóparancsnok-helyetteseinek, valamint szolgálat-, raj-, és szerparancsnokainak, azaz az úgynevezett alparancsnoki állománynak.  A képzés célja a vezetők készségeinek fejlesztése, a beosztotti állománnyal történő kapcsolattartás hatékonyabbá tétele, továbbá a felkészítésen megszerzett információk mindennapi munkába történő beépítése. A két alkalommal megtartott képzésnek a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott otthont, ahol elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal bővíthették ismereteiket az alparancsnokok.

A vezetői továbbképzési terv harmadik részként szituációs begyakorló gyakorlat módszertani foglalkozását jelölték meg a megyei igazgatóságok szervezésében, ez tehát már külön zajlott le Nógrád és Heves megyében. A Nógrád megyei állomány a pásztói hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoki ellenőrző gyakorlatára ráépítve tartotta meg ma módszertani foglalkozását Juhász László tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő irányításával. Nyitóbeszédet Berecz György tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató mondott, aki hangsúlyozta a szolgálati csoportok élén vezetői feladatokat ellátó kollégák felkészültségének, ismereteik naprakészen tartásának fontosságát, s mint fogalmazott a folyamatos tanulás, képzés elengedhetetlen a szakszerű feladatvégrehajtáshoz. A szolgálat-, raj- és szerparancsnokok irányítói feladatokat látnak el egy-egy éles művelet – tűzoltás vagy műszaki mentés – során, ahol a bajba jutott állampolgárok életén túl a beavatkozói állomány testi épségéért is felelősséggel tartoznak. A folytatásban a megyei tűzoltósági főfelügyelő ismertette a gyakorlat menetét, bejárták a helyszínt, majd megfigyelőként részt vettek a gyakorlaton. A pásztói hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoki ellenőrző gyakorlatának feltételezése szerint tűz keletkezett a zarándoképület egyik helyiségében, a lángok átterjedtek a szomszédos szobára is, a kiürítés során pedig egy személyt nem találtak. A tűzoltók úgynevezett II-es riasztási fokozatnak megfelelően hajtották végre a feladatot, így azon a pásztói tűzoltók mellett a salgótarjáni hivatásos tűzoltó-parancsnokság is részt vett két gépjárműfecskendővel. A kiérkező egységek mentési csoportot alakítottak és felkutatták az épületben rekedt sérültet, majd védő vízsugár fedezete mellett kimentették. A sérült megmentését követően négy vízsugárral eloltották a lángokat, majd elvégezték az utómunkálatokat. A gyakorlat vezetője, Csépe Zsolt tűzoltó alezredes, a pásztói hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka megfeleltre értékelte a végrehajtott parancsnoki ellenőrző gyakorlatot. A gyakorlat végrehajtását követően az alparancsnokok írásos értékelést készítettek a gyakorlatról, majd közösen elemezték az értékeléseket és egységes értékelési módszert határoztak meg. A képzést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelősége részéről Toldi Péter tűzoltó alezredes, főtanácsos, a tűzoltósági főosztály kiemelt főreferense ellenőrizte.

Az alparancsnoki képzésen túl a parancsnoki ellenőrző gyakorlatra a salgótarjáni katasztrófavédelmi kirendeltség is rászervezett egy eseményt, ma ugyanis a kirendeltség továbbképzési tervében meghatározottak szerint a salgótarjáni hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal együttműködési megállapodásban álló önkéntes tűzoltó egyesületek részére is képzést tartottak. Az egyesületek tűzoltásvezetői és beosztotti feladatokat ellátó tagjai részére biztosítani kellett egy olyan alkalmat, ahol parancsnoki ellenőrző gyakorlat megtekintése keretében bővíthetik szakmai ismereteiket, hiszen bármikor adódhat olyan eset, hogy élesben vesznek részt ilyen káreseménynél a hivatásos tűzoltók mellett. A képzésen a mihálygergei, ságújfalui, somoskőújfalui és rónafalui önkéntes tűzoltók, valamint a Karancs Speciális Mentőszolgálat tagjai vettek részt. Az önkéntesek előzetesen tájékoztatást kaptak a gyakorlat menetéről és a feltételezésről, majd a gyakorlat végrehajtása során Bozó Krisztián tűzoltó őrnagy, a salgótarjáni hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka folyamatosan tájékoztatta az aktuálisan zajló tevékenység miértjeiről őket. Az önkéntesek a gyakorlat értékelésén is részt vehettek, majd a részükről felmerülő kérdések megbeszélésére is sor került. Az önkéntes tűzoltók részére nagyon fontos volt, hogy áttanulmányozhassanak egy zárttéri tűzzel kapcsolatos szituációt, így a korábbi elméletben megszerzett ismereteken felül most gyakorlatban is elsajátíthatták, hogy hogyan lehet egy-egy hasonló káresetre felkészülni mind a tűzoltás-vezetői, mind pedig a beavatkozói állomány szemszögéből.

forrás: nograd.katasztrofavedelem.hu

Galéria

Helyi hírekKatasztrófavédelem