2024.07.15, Hétfő

ALÁÍRTÁK AZ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVET

2015.11.19. 11:13

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. november 7. napján nyújtotta be a Széchenyi 2020 program keretében a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” című pályázatát. A sikeres elbírálás után az önkormányzat bruttó 32.272.376 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A projekt célja egy modell jellegű együttműködés kialakítása volt, ezen belül pedig az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése volt. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 települési önkormányzattal, 12 civil szervezettel, 2 egyházzal és 1 gazdasági szereplővel kötött együttműködési megállapodást a projekt keretében.
 
Az elmúlt bő hat hónap eredményeként elkészült és elfogadásra került az Esélyteremtő Programterv, amely járási szinten tárja fel az esélyegyenlőségi célcsoportok tekintetében a problémákat és ennek alapján célokat és megoldási javaslatokat, intézkedési terveket fogalmaz meg. E mellett a Programterv életre hívta az Járási Esélyteremtő Fórumot, amely a projekt lezárást követően irányítja a programtervben meghatározottak megvalósulását járási szinten. Ezzel a salgótarjáni járásban egy új, szakmai alapokon nyugvó együttműködés alakult ki, amely járási szinten hatékonyabban segíti a felzárkóztatást és az esélyegyenlőség biztosítását.
 
November 18-án került sor az elkészült Esélyteremtő Programterv ünnepélyes aláírására.

forrás: www.salgotarjan.hu

Galéria