2024.05.30, Csütörtök

Nemzetközi vonatkozású gyámügyekben tartott szakmai napot a Nógrád Megyei Kormányhivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

2018.10.18. 16:58

Az esemény célja a szakterületen dolgozó szakemberek ismereteinek elmélyítése volt a sok esetben speciális eljárásokkal kapcsolatban.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya közreműködésével szervezett szakmai napot a salgótarjáni Megyeházán.

Az Alapvető Jogok Biztosa nemrégiben átfogó vizsgálatot indított a gyermekek jogellenes elvitelének, illetve visszatartásának eljárása kapcsán. A vizsgálat eredményét összefoglaló jelentésben többek között felkérte a megyei és a fővárosi kormányhivatalok vezetőit arra, hogy az Igazságügyi Minisztérium szakértő munkatársai bevonásával gondoskodjanak arról, hogy a megyei és járási gyámhatóságok munkatársai képzéseken, továbbképzéseken folyamatosan részletes ismeretekhez, aktuális információkhoz jussanak a jogellenes gyermekelvitelre vonatkozó szabályokról, a jogellenes elvitellel fenyegető helyzetek kezelése és azok jobb megelőzése érdekében. A Nógrád Megyei Kormányhivatal ennek szellemében szervezte meg a tematikus szakmai napot.

A szakmai napon a megye első- és másodfokú gyámhatóságainak vezetői, munkatársai, továbbá a családsegítő és gyermekjóléti központok, szolgálatok vezetői és munkatársai vettek részt. A szakmai napon elsőként Ninauszné dr. Bartók Ágnes, az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályának főosztályvezető-helyettese tartott előadást a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos eljárásokról, illetve a magyar központi hatóság feladatairól. Ezt követően Dr. Barabás Krisztina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának központi hatósági referense ismertette, hogy a külföldi tartózkodási hely kijelölésénél, kapcsolattartás rendezésénél, megváltoztatásánál, családbafogadásnál melyek az eljárás sarokpontjai. Az előadók gyakorlati példákkal is szemléltették a nemzetközi és hazai jogszabályi ügymeneteket.

AktuálisNógrád Megyei Kormányhivatalgyámügy