2024.05.22, Szerda

Összeírják a balassagyarmati kutyákat

Balassagyarmat Városháza

2018.06.04. 14:44

Balassagyarmat Város Önkormányzata az állatvédelmi tv.-ben foglalt kötelezettségének eleget téve 2018. június 15. és 2018 július 15. napja között ebösszeírást végez. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv (továbbiakban állatvédelmi tv.) alapján a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.


Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a nyomtatványon szereplő adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Jelen tájékoztató hátoldalán szereplő nyomtatvány kitöltésével 2018 július 15-ig teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. Az ebösszeíráshoz szükséges nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy elektronikus úton letölthető a balassagyarmat.hu oldalon a közérdekű adatok menüpont, hirdetmények tájékoztatók pályázatok alpontjában. http://www.balassagyarmat.hu/…/hirdetmenyek-tajekoztatok-pa… 

A nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal portáján lehet leadni, illetve a Hivatal bejáratánál lévő levéldobozba bedobni. Aki több kutya gondozását végzi, az minden ebre külön nyomtatványt köteles kitölteni. Kérik, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üresen részeket és ne maradjon el az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt kérik szabadon hagyni.

Tájékoztatják továbbá a tulajdonosokat, hogy amennyiben az Ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok- az összeírást követően- kötelesek lesznek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni!
 

AktuálisBalassagyarmatebösszeírás