2024.06.20, Csütörtök

Fekete Zsolt: „Jövőt építünk Salgótarjánnak”

salgotarjan.hu

2018.01.30. 13:10

A hagyományoknak megfelelően a várossá nyilvánítás évfordulóján és a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva Salgótarján önkormányzata idén is ünnepi programokat szervezett.

A várossá nyilvánítás 96. évfordulójának rendezvényei január 26-án a Kohász Művelődési Központnál ünnepi koszorúzással kezdődtek, majd január 27-én a Dr. Förster Kálmán Emlékparkban a város első polgármesterének szobránál helyezték el a tisztelet virágait.

 

Ugyancsak január 27-én a József Attila Művelődési Központban került sor a városi díszünnepségre, ahol Fekete Zsolt polgármester mondott évértékelő beszédet és ünnepi köszöntőt, majd sor került a városi kitüntető cím és díjak átadására.

A művelődési központ zsúfolásig megtelt színháztermében a 2017-es évet összegezve a polgármester elöljáróban elmondta:

„Salgótarján lakói két éve választottak polgármesterré. Képletesen szólva 2016-ban terveztünk és megrendeltük az alapanyagot, 2017-ben pedig fiatal csapatommal elkezdtünk építkezni. Jövőt építeni Salgótarjánnak, ahogyan azt ígértem. Hiszen ez a dolgunk, ez a szívügyünk.”

Az eredményeket sorolva mindenekelőtt a város számára a jövő építésének zálogairól, a fiatalokról, az őket érintő beruházásokról, történésekről szólt Fekete Zsolt. Mint elhangzott: az elmúlt évben három óvoda teljes körű felújítása, további egy óvoda energetikai típusú korszerűsítése történt meg, és megkezdődött a város legnagyobb óvodájának, a Mackóvárnak a felújítása. A jelenlegi tervek szerint 2019 végéig a város minden óvodája megújul, így a gyermekek 21. századi körülmények között nevelkedhetnek. Ugyancsak az ifjúsággal kapcsolatos, hogy 2017 szeptemberében megkezdődött a felsőfokú szakképzés az Óbudai Egyetem salgótarjáni intézetében, idén szeptembertől pedig főiskolai alapképzést indít az intézmény.

„2017-ben soha nem látott mértékű útfelújítást végeztünk a városban. Közel 40 út- és járdaszakasz kapott új burkolatot. Az útfelújítások idén folytatódnak, további 7 szakasz húzódott át erre az évre. Idén megkezdődik a Beszterce tér teljes körű felújítása, amely mellett a régi vívóterem helyén közösségi teret is kialakítunk. Teljesen felújítjuk a piacot is, hogy vásárcsarnokunk méltó legyen egy megyei jogú városéhoz. Orvosi rendelőt alakítunk ki a Vásártéren és az Acélgyári úton, előbbi napokon belül elkészül” – sorolta a további eredményeket és a terveket a városvezető.

A Modern Városok Programmal kapcsolatban Fekete Zsolt kiemelte, hogy több fontos, nagyobb volumenű beruházást sikerült kiharcolniuk Salgótarjánnak. E program fejlesztéseinek tempója nem az önkormányzaton és a város vezetésén múlik: az első kapavágások akkor történnek majd meg, ha a kormány átutalja a tervezett beruházásokra meghatározott összegeket.

 

A jövőt építő és a fiatalok szerepét többször hangsúlyozó évértékelő összegzésében Fekete Zsolt hangsúlyozta:

„Én arra szerződtem két éve, amikor Salgótarján lakói polgármesterré választottak, hogy a város fejlődése érdekében végzett munkámmal kikormányozzuk Salgótarjánt a gödörből. Két év mérlege után elmondhatom, jól haladunk, de bőven van még tennivalónk. Arra kérek mindenkit, aki Tarján fellendülése érdekében elszánt, segítsen, hogy tovább épüljön közös jövőnk, Salgótarján jövője.”

A polgármester évértékelő beszédét követően adták át a városi önkormányzat által alapított kitüntetéseket, elsőként a város díszpolgára díjat, melyhez ezúttal először nyújtották át a kitüntetéssel járó, aranyból készült kitűzőt.

 

Salgótarján 2018. évi kitüntetettjei

 

Salgótarján díszpolgára:
Homoga József
fotóművész


Homoga József hosszú évtizedek óta városunk társadalmi és művészeti életének megbecsült személyisége. Közgazdasági végzettségének megszerzését követően a Salgótarjáni Agrober Kft-nél helyezkedett el. A vállalat főkönyvelői, majd 16 éven át igazgatói teendőit látta el. A Nógrád Megyei Fotóklub Egyesületnek négy évtizede tagja, 1982-től elnöke. Homoga József fotóművészként számos hazai és nemzetközi pályázaton, kiállításon szerepelt sikerrel. A helyi Fotógaléria és az Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle egyik szervezője. Munkásságáért számos elismerésben részesült. Többek között a Magyar Fotóművészek Szövetségének Aranydiplomás Fotóművésze és a Nemzetközi Fotóművész Szövetség FIAP fotóművésze. Megkapta a Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat, a Madách-díjat és Salgótarján „Pro Arte” díját. Homoga Józsefet szoros szálak fűzik városunk Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatához és számos civil szervezetéhez is. Aktív tagja a salgótarjáni Civil Kerekasztalnak. Magas színvonalú művészeti és közéleti tevékenységével nagymértékben hozzájárult városunk hazai és nemzetközi elismertségéhez.

 

„Pro Urbe” díj:
Bódi Györgyné dr.
pedagógus, nyugalmazott könyvtárigazgató


Bódi Györgyné életpályáját Salgótarján közművelődésének szentelte. Városunk civil közéletének meghatározó alakja. Debrecenben született, de iskolai tanulmányait már Salgótarjánban végezte. Történelem-orosz szakos diplomáját 1973-ban szerezte. Tanított Salgótarján általános iskoláiban, majd 1989-től a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban helyezkedett el. Miután végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán könyvtár szakán a megyei könyvtár igazgatójaként dolgozott. Rendszeresen publikál helyismereti témákban. 2009-ben vonult nyugállományba, de jelenleg is több szakmai és civil szervezetben tevékenykedik. Elnöke a Dornyay Béla Múzeum Baráti Körének, valamint az Élet- és Tudásfa Olvasókörnek. 2015-ben pedig megválasztották a Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnökének. Kiemelkedő szakmai munkáját 2004-ben Madách Imre Díjjal, 2009-ben Balassi-díjjal ismerték el.

 

„Pro Arte” díj:
Szabó István Tibor és Szabó István Tiborné
zenepedagógusok


Szabó István Tibor diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte. 1988-tól tanít a helyi Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós szakán. Kiváló művészeti felkészültsége és gyakorlati tapasztalata eredményeként számos tanítványa lépett zenei pályára. A rézfúvós tanszak vezetőjeként tevékenysége példamutató és innovatív. Megújította a vizsgák formáját, rendszeresen szervez tanszaki hangversenyeket. Szakmai munkáját számos alkalommal ismerték el.
A zenepedagógusi munka mellett a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, a Koncert Fúvószenekar és a Kohász Fúvószenekar első trombitása, valamint a Salgótarjáni Rézfúvós Kvintett alapító tagja, művészeti vezetője. A Magyar Trombitás Szövetség alapító tagja.
A salgótarjáni születésű Szabó István Tiborné a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte zongoratanári diplomáját. 1983-ban visszatért szülővárosába és a a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskolában helyezkedett el. Szakmai munkáját a kiváló hangszertudás, módszergazdagság és lelkiismeretesség jellemzi. Tanítványai szép sikereket érnek el az országos és nemzetközi versenyeken.
Kiemelkedő színvonalú munkája alapján kapott megbízást a zongora tanszak vezetésére. Fő szervezője a Megyei Zongorás Találkozónak. Városunkban több iskola kórusának és művészeti csoportoknak zongorakísérőjeként tevékenykedik.
A zenepedagógus a zeneművészet és az oktatás terén végzett kiemelkedő tevékenységéért számos elismerést kapott.

 

„Salgótarján Szolgálatáért” díj:
Tordai György
Salgó Vagyon Kft., műszaki igazgató


Tordai György 30 éve dolgozik a salgótarjáni távhőszolgáltatásban. Diplomáját okleveles gépészmérnökként szerezte 1981-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen. A távhőszolgáltatás területén 1987-től kezdett el dolgozni a Salgótarjáni Ingatlankezelő Vállalatnál. 1988-tól lát el a hőszolgáltatással kapcsolatos vezetői feladatokat.
2012-ben a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatójává nevezték ki és jelenleg is ebben a beosztásban dolgozik. Munkáját szakmai igényességgel és hozzáértéssel végzi. Közel 5000 távhőfogyasztó ellátásáért felelős. 2017-ben a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége elnökségi tagjává választották.

 

„Salgótarján Jövő Nemzedékéért” díj:
Turányi Istvánné
nyugalmazott pedagógus


Turányi Istvánné életpályáját az oktató-nevelő munkának szentelte. Közel négy évtizedet töltött el a közoktatásban és az ifjúsági szervezetekben. Pályafutását 1968-ban kezdte, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és a Bartók Béla úti Általános Iskolában. Nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolában, ahol 1984-ben igazgató helyettessé, 1990-ben pedig igazgatóvá nevezték ki. Nyugállományba vonulása után is vállalta az iskola alapítványának kuratóriumi tagságát és napjainkban is szerepet vállal a diákság kulturális tevékenységének támogatásában. A pálya iránti elkötelezettsége példamutató volt kollégái számára. Oktató-nevelő és vezetői tevékenységével nagymértékben hozzájárult a város oktatásügyének fejlődéséhez.

 

„Salgótarján Sportjáért” díj:
Ringeisen Andrásné
edző, sportszervező, nyugalmazott testnevelő


Ringeisen Andrásné a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szerzett diplomát. Pályafutását az SBTC módszertani előadójaként kezdte, majd a megyei közigazgatásban dolgozott főelőadóként. Ebben az időszakban kezdett tanítani a felnőtt sportszakember képzésben. 1983-tól 1985-ig a Május 1. úti Általános Iskola testnevelője, majd két évig a Salgótarjáni Városi Tanács VB Testnevelés és Sportfelügyelőség helyettes vezetője volt. Nyugdíjba vonulásáig a Gagarin Általános Iskola testnevelője volt. 1987-ben választották meg a Gagarin Diák Sportegyesület elnökének, amelynek vezetői feladatait a mai napig is ellátja. Mindig arra törekedett, hogy megszerettesse a a testmozgást, megismertesse a sport örömeit. Nyugállományba vonulása után folytatta edzői tevékenységét. Több tanítványa elnyerte a városi és a megyei „Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntető címet.

 

„Salgótarján Gazdaságáért” díj:
BaloBau Kft.
építési és beruházási anyagok nagykereskedése


A salgótarjáni székhelyű BaloBau Kft. huzamosabb ideje jelen van városunk gazdasági életében. Baló Noémi és Baló Attila családi vállalkozása, az indulás óta, 2 főről a jelenlegi több mint 50 fős csapattá fejlődött. Cégük az építési és beruházási szakiparhoz kapcsolódó nagykereskedelmi tevékenységet folytat Magyarország területén. Üzleti filozófiájuk alapja a megbízhatóság. Kitartó munkájuknak köszönhetően elismertséget, megbecsülést vívtak ki szakterületükön. A gazdasági társaság Salgótarján kulturális életének egyik jelentős támogatója is. A Zenthe Ferenc Színház és a Nógrád Táncegyüttes támogatásában mutatott példás tevékenysége elismeréseként 2011-ben a „Kultúra mecénása” díjban részesült.

 

Az önkormányzat elismeréseit követően a Nógrád Megyei Népművelők Egyesületének Kerekes László-díjait adták át – melyet Kémeri Judit, etesi népművelő, intézményvezető és Tóth Csaba nyugalmazott népművelő kapott meg –, majd az ExperiDance Tánctársulat előadását tekinthette meg a közönség.

Galéria

AktuálisSalgótarjánJózsef Attila Művelődési Központ