2024.06.17, Hétfő

Egyeztető értekezlet a nógrádi gyermekvédelmi tapasztalatokról

Nógrád Megyei Kormányhivatal

2017.12.07. 15:51

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárási feladatok megvitatása céljából a bűnmegelőzésben érintett szakemberek részvételével Egyeztető értekezletet tartott.

 

Az értekezletet dr. Kalocsai Péter a Nógrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg, és köszöntötte a megjelenteket.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal minden évben az előző évre vonatkozóan jelentésben elemzi illetékességi területén a gyermekkorú - és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet. Az értekezleten Számel Edina a Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály gyámügyi szakügyintézője ismertette a kormányhivatal által Nógrád megyére vonatkozóan elkészített jelentést.

Előadásából kiderült többek között, hogy a megyében rendőri eljárásban regisztrált 1985 bűnelkövető közül 199 volt fiatalkorú, 1 pedig gyermekkorú. A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma a 2015-ös 65-ről 43-ra mérséklődött. Ezek között leggyakrabban olyan esetek fordultak elő, amikor az apa bántalmazta az anyát és ennek a gyermek szemtanúja volt, a szülő a gyermekkel együtt követett el szabálysértést vagy bűncselekményt (legtöbbször lopást), az apa bántalmazta a gyermeke(ke)t, a kiskorút súlyosan elhanyagolták, nem megfelelően gondozták, vagy elmulasztották a gyermek szükséges és elvárható  felügyeletét.

A család-és gyermekjóléti szolgálatokhoz gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzőrendszeri jelzés összesen 2980 érkezett, 2253 fiatal érintettségével. 1904 jelzést a köznevelési intézmények, 354 esetet a gyámhivatal, 322 jelzést az egészségügyi szolgáltatók, 246 esetet a rendőrség, 153 jelzést pedig az önkormányzatok, jegyzők, gyermek- és betegjogi képviselők küldtek.

2016-ban 503 kiskorút vettek védelembe Nógrádban, az év végi zárónapon nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma 853 volt. Közülük 309-en a salgótarjáni, 182-en a bátonyterenyei, 141-en a balassagyarmati, 104-en a pásztói, 86-an a szécsényi, 31-en a rétsági járás területén élnek. A leggyakoribb kiváltó okok között a szülőnek felróható magatartás és az oktatási intézményből való 50 órányi hiányzás említhető. Ezekben az ügyekben legtöbbször a szülők számára családvédelemmel foglalkozó szervezetek felkeresését rendelték el, de a gyakori intézkedések között szerepelt még a gyermek számára magatartási szabályok megállapítása, illetve a szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására. A két éve zajló, sikertelen védelembe vétellel érintett kiskorúak száma tavaly év végén 56 fő volt Nógrádban.

 

Második napirendi pontként Nagyné Szabó Marianna a Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Osztály osztályvezetője, és Végh Béla a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály osztályvezetője a megelőző pártfogás gyakorlati tapasztalataival kapcsolatosan tartott előadást. A hozzászólásokat követően az értekezletet dr. Szaniszló Éva a Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi osztály osztályvezetője zárta.

AktuálisNógrád Megyei Kormányhivatalgyermekvédelem