2023.12.08, Péntek

Az elmúlt évet értékelte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017.02.19. 07:00

Végrehajtotta a 2016. évre megállapított kiemelt szakmai teljesítménycélokat és a féléves vezetői munkatervekben meghatározott feladatokat, azonban kiemelkedő káreseménytől mentes évet zárt a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016-ban.

Hirdetés

Megtartották a 2016-os évet értékelő és a 2017-es év legfőbb feladatait meghatározó állománygyűlését a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amelynek elöljárója dr. Mógor Judit tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese volt. Az állománygyűlésen megjelentek az igazgatóság és szervezeti egységeinek vezetői, valamint a társ- és együttműködő szervezetek vezetői, képviselői.

Az értekezlet első felében Antal István tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes értékelte szóban a szervezet munkáját. Mint fogalmazott, az igazgatóság végrehajtotta a 2016-os év kiemelt szakmai teljesítménycéljait, valamint a féléves vezetői munkatervekben meghatározott feladatokat. Hozzátette, a kiemelkedő káresemények 2016-ban elkerülték Nógrád megyét, azonban az Ipoly rövid lefolyású áradása és néhány, az extrém időjárás következtében kialakult káresemény előfordult tavaly is. Antal István elmondta, hogy a hátrahagyott évben a legnagyobb szerep a megelőzésé volt, így kiemelt cél volt  a szabadtéri tüzek számának csökkentése, valamint a veszélyes üzemek felülvizsgálata, továbbá az új hatósági jogkörökkel kapcsolatos ismeretek bővítése. Emlékeztetett arra is, hogy tavaly a bátonyterenyei katasztrófavédelmi őrs átadásával lezárult Nógrád megyében az őrsprogram, majd szólt a tűzvédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és hatósági szakterületeken elért eredményekről, a főügyelet munkájáról, a gazdasági osztály, a hivatal, a humán- és az ellenőrzésiszolgálat tevékenységéről. Értékelése zárásaként úgy fogalmazott, az igazgatóság 2016. évi tevékenységét a minőségjavítás, a humánerőforrás megfelelő átcsoportosítása és a hatékonyság növelése jellemezte. A korábban bevezetett minőségirányítási rendszer alkalmazása az igazgatóság tevékenységének színvonalát emelte, s ezzel a katasztrófavédelem munkájának társadalmi megítélése is tovább erősödött. Hozzátette, az igazgatóság Nógrád megye közigazgatási rendszerében meghatározó szerepet tölt be, jelenléte biztosítja a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a közbiztonságot és a létfontosságú rendszerek működésének védelmét. Az igazgatóhelyettes végezetül bemutatott egy rövidfilmet a résztvevőknek, amely a hivatásos és önkéntes mentőszervezetek együttműködését mutatja be egy, a Medves-fennsík alatti bányatavon zajlódott nyári gyakorlat alkalmával.

Dr. Mógor Judit tűzoltó ezredes, hatósági főigazgató-helyettes értékelésében elmondta, a 2016-os évre meghatározott legfontosabb célok, úgy mint a hatékony hatósági tevékenység, a technikai fejlesztések, a racionálisan átgondolt gazdálkodás és az önkéntesség támogatása, országos szinten megvalósult, amelyhez jelentősen hozzájárult a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. Mint fogalmazott, az igazgatóság újító és kreatív módon hajtotta végre a feladatait, ami maga után vonta az eredményességet. Hozzátette, komplex szemlélet és feladat-végrehajtás, hatékonyság és együttműködés jellemzi az igazgatóságot, s ez utóbbi a társ- és együttműködő szervezetekkel, önkéntes mentőszervezetekkel a jövőben is elengedhetetlen. A hatósági főigazgató-helyettes beszélt a 2017-es év legfontosabb feladatairól: kiemelte többek mellett a lakosság öngondoskodási képességének továbbfejlesztését, a HUNOR és a HUSZÁR nemzetközileg bevethető mentőszervezetek megfelelő felkészítését és újraminősítését, az önkéntesek bevonásának tovább-bővítését, a készenléti gépjárművek fejlesztését és az iparbiztonsági szakterület várható fejlesztését. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a legfontosabb cél ezeken felül Magyarország lakosságának biztonsága, amely a katasztrófavédelem alapfeladata, s amelyhez minden feltétel adott. Feladatként jelölte meg a kéménytüzek, szabadtéri tűzesetek, valamint szén-monoxid-mérgezések számának csökkentését, továbbá a pályázati források megfelelő kihasználását. Beszéde végén végezetül megköszönte a társ- és együttműködő szervezetek, az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatását, valamint azt kérte, hogy ugyanezt a magas színvonalú együttműködést biztosítsák a jövőben is. Az igazgatóság állományának jó erőt és egészséget kívánt az elkövetkező időszakra.

Pohárköszöntőt dr. Kalocsai Péter, a Nógrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója mondott, aki elmondta, hogy az elmúlt öt évben nagyon komoly fejlődésen esett át a katasztrófavédelem szervezete, emellett kiemelte, hogy sok területen működik együtt a szervezet a kormányhivatallal, amelyeken tapasztalata szerint hibátlan együttműködés alakult ki.

AktuálisévértékelőNógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ajánljuk még