2024.06.20, Csütörtök

Szabálytalanságot tárt fel az Állami Számvevőszék a vidéki múzeumoknál

mti

2016.12.22. 07:36

Az ellenőrzések alapján az ÁSZ Salgótarján polgármesteréhez kettő, a Dornyay Béla Múzeum igazgatójához 19, a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatójához további hat javaslatot juttattak el. Az érintetteknek a javaslatok alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Az Állami Számvevőszék újabb öt megyei hatókörű városi múzeum, köztük a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum ellenőrzéséről készült jelentéseit közölte, mind az öt intézmény esetében számos szabálytalanságot megállapítva.

Az ÁSZ jelentése szerint a kialakított irányítási rendszer egyik intézményben sem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást, és szabálytalan volt a pénzügyi és vagyongazdálkodás is. Szabálytalanságok voltak a kulturális javak nyilvántartásában, és a kulturális javak vagyonvédelme és állományvédelme sem volt biztosított a kölcsönzések során. Öt jelentésében, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum és a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum ellenőrzéséről készült jelentéseiben az ÁSZ összesen 156 javaslatot fogalmazott meg.


Az ÁSZ 2015 második felében kezdte meg mind a tizenkilenc megyei hatókörű városi múzeum ellenőrzését; eddig a debreceni, a győri, a nyíregyházi, a szekszárdi, a szentendrei, a szolnoki, majd a szegedi, a tatai és a zalaegerszegi múzeumokról szóló jelentéseket hozták nyilvánosságra.
Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján kijelenthető, eltérő mértékű, de sorozatos szabálytalanságokat tártak fel, amelyek veszélyeztethetik a múzeumok által kezelt, állami tulajdonban lévő kulturális javak megőrzését.


Ezen a héten a pécsi, az egri, a békéscsabai, a salgótarjáni és a kaposvári megyei múzeum ellenőrzése zárult le.
A Janus Pannonius Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 635,3 millió, teljesített kiadása 617,5 millió forint, a Dobó István Vármúzeum teljesített bevétele 867,1 millió, teljesített kiadása 747,4 millió forint, a Munkácsy Mihály Múzeum teljesített bevétele 281,3 millió, teljesített kiadása 280,5 millió forint, míg a Dornyay Béla Múzeum teljesített bevétele 214,7 millió, teljesített kiadása 213,7 millió forint, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum teljesített bevétele pedig 393,5 millió, teljesített kiadása pedig 380,6 millió forint volt.


A megyei hatókörű múzeumok 2011-2013 között jelentős szervezeti és gazdálkodási átalakuláson mentek keresztül. Az ÁSZ megállapította, hogy az irányítószervek feladatellátása az egri, a békéscsabai és a salgótarjáni múzeumnál volt összességében szabályszerű, a pécsi és a kaposvári intézménynél viszont összességében szabálytalan volt. A 2011-2013 közötti átszervezések során mindegyik intézménynél tártak fel szabálytalanságokat.

Az ÁSZ ellenőrzései megállapították, hogy a szabálytalanságok megelőzésében, valamint a korrupció ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében mindegyik múzeumnál sorozatos szabálytalanságok voltak az ellenőrzött időszakban.

Az integritás szemlélet érvényesítése érdekében csak a Munkácsy Mihály Múzeum intézkedett. Jellemző hiányosság volt, hogy a belső ellenőrzés működtetéséről nem gondoskodtak, illetve az ellenőrzések a kockázatkezelési rendszer működtetésében is számos szabálytalanságot tártak fel.
Gyakori volt továbbá, hogy nem rendelkeztek a múzeumok a gazdálkodást meghatározó szabályzatokkal, nem készítettek adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, valamint nem szabályozták a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

 

Az ÁSZ megállapította, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodás 2011-2014 között a pécsi, az egri, a békéscsabai, a salgótarjáni, valamint a kaposvári múzeumnál sem felelt meg a vonatkozó törvényi előírásoknak. Több esetben az intézmények jogalap nélkül vagy vagyonkezelési szerződés hiányában tartották nyilván könyveikben a vagyontárgyakat, illetve azok hasznosítására vagyonhasznosításra feljogosító szerződés vagy vagyonkezelési szerződés nélkül került sor, továbbá számos szabálytalanságot tártak fel az ellenőrzések a gazdálkodási jogkörök gyakorlásában is.


Az ellenőrzések feltárták: egyik múzeum sem gondoskodott teljes körűen a kulturális javak nyilvántartásáról. Több esetben nem rendelkeztek a kulturális javak kölcsönzése során határozott idejű, írásbeli kölcsönzési szerződéssel, illetve a szerződések nem tartalmazták a jogszabályban rögzített állományvédelemre és vagyonbiztonságra vonatkozó kötelező tartalmi elemeket.
Jellemző hiányosság volt továbbá, hogy a múzeumok a nem muzeális intézmény számára történő kölcsönadáshoz nem rendelkeztek a miniszter hozzájárulásával. A kölcsönzött kulturális javak vagyonbiztonsága ezért egyik múzeum esetében sem volt biztosított az ellenőrzött időszakban.

    

Helyi hírekÁllami SzámvevőszékDornyay Béla Múzeum