2024.06.20, Csütörtök

Rétság pénzügyi helyzete nem jelez kockázatot

aszhirportal.hu

2017.03.06. 13:13

Az Állami Számvevőszék kialakította az önkormányzatok kockázati megfigyelő rendszerét: a pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzés keretében első alkalommal Rétság Város Önkormányzata 2014-2015 közötti gazdálkodásának fenntarthatóságát ellenőrizte. Az ellenőrzés megállapította, hogy a gazdálkodás fenntarthatóságában az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása, adósságállománya és vagyongazdálkodása nem jelez kockázatot.

Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése, stratégiai célja az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének értékelése, a kockázatok feltárása. Az ÁSZ az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le önkormányzatoknál, amivel többek között hozzájárult a 2010-re kritikus mértéket öltő önkormányzati eladósodás kiváltó okainak részletes feltérképezéséhez, valamint az egész alrendszer működését veszélyeztető kockázatok tényszerű feltárásához.

 

Az önkormányzati alrendszerben a 2013-tól bevezetett új feladat-finanszírozási rendszer keretein belül továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a pénzügyi egyensúly megteremtésére és hosszú távú fenntartására. Ezért rendkívül lényeges az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható kockázatok feltárása, az ezzel kapcsolatos folyamatok, trendek bemutatása.

 

A megvalósítás érdekében az ÁSZ kialakította az önkormányzatok kockázati megfigyelő rendszerét. Az önkormányzatok pénzügyi monitoringja keretében első alkalommal a Nógrád megyei Rétság Város Önkormányzatánál, a 2014 – 2015. évekre vonatkozóan végzett pilot ellenőrzést. Az ÁSZ mutatószámrendszer alapján értékelte az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának, valamint a vagyongazdálkodás során a vagyon értéke megőrzésének biztosítását, illetve az eladósodás kockázatának fennállását. Ellenőrzésre került az Önkormányzat törvényben meghatározott feladatellátása, gazdálkodásának változatlan formában történő fenntartása. Az ellenőrzés kiterjedt az Önkormányzat éves költségvetési beszámolójában, időközi költségvetési jelentéseiben és mérlegjelentéseiben szerepeltetett adatok értékelése alapján beazonosított kockázatok kezelésére irányuló önkormányzati döntések, intézkedések előmozdítására.

 

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Önkormányzat által ellátott feladatok és felhalmozások finanszírozási struktúrája – 2014-2015-ben egyaránt – biztosította az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatóságát. Az Önkormányzat kötelezettségei alapján a 2014-hez hasonlóan, 2015-ben sem állt fenn eladósodás, így ilyen jellegű kockázat nem volt az önkormányzati gazdálkodás fenntarthatóságára, a törvényben előírt feladatok ellátására vonatkozóan. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása során a vagyon értékének megőrzése, az eszközök pótlása biztosított volt. A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete a 2015-ben nem jelentett kockázatot az Önkormányzat gazdálkodására.


Az önkormányzatok pénzügyi monitoringja keretében végzett számvevőszéki ellenőrzés megállapította, hogy az ÁSZ által meghatározott ellenőrzési (helyénvalósági) kritériumoknak Rétság Város Önkormányzata összességében megfelelt, mert a beazonosított kockázatforrások alapján pénzügyi gazdálkodása, adósságállománya és vagyongazdálkodása kockázatot nem mutatott. Ezért az Önkormányzat feladatellátása és változatlan formában történő gazdálkodása összességében nem jelzett kockázatot.

GazdaságRétságÁllami Számvevőszékpénzügyi gazdálkodás