2024.07.17, Szerda

Tájékoztató a módosított építményadóról

salgotarjan.hu

2017.02.02. 14:50

Salgótarján város közgyűlése módosította az építményadóról szóló korábbi rendeletét. Ennek értelmében azoknak a lakosoknak kell építményadót fizetni, akik 140 m2-nél nagyobb alapterületű lakás vagy lakáscélú üdülő tulajdonosai, továbbá akik legalább két lakóingatlannal rendelkeznek.

Mentesül az adó megfizetése alól a ténylegesen egyedül élő nyugdíjas, illetve ahogyan minden adó esetén, itt is igényelhető adókedvezmény szociális alapon. Több ingatlantulajdon esetén a mentesség és kedvezmények egy ingatlan után érvényesíthetőek.

Amely ingatlan után adót kell fizetni, ott az adót az fizeti, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

Ha az adózó ingatlan lakhatást szolgáló üdülője üzleti célt szolgál, ott az adókötelezettség megállapítása során a két típusú adómértékkel számolt adókötelezettségből a magasabb összegű adót szükséges bevallani és megfizetni.

Az építményadó bevallások benyújtási határideje 2017. évben március 15-e.

 

Az adó mértéke közérthetően:
– egy lakástulajdon esetén, ha a lakás/ház hasznos alapterülete kisebb, mint 140 négyzetméter – nem kell adót fizetni.
– egy lakástulajdon esetén, ha a lakás/ház hasznos alapterülete 141-210 négyzetméter közé esik – 100Ft/négyzetméter adót kell fizetni. (Például 156 m2–es ingatlannál 156 m2 x 100Ft, azaz 15.600 Ft évente.)
– egy lakástulajdon esetén, ha a lakás/ház hasznos alapterülete 211-280 négyzetméter közé esik – 21 ezer Ft és a 210 négyzetméter feletti alapterület után 150Ft/négyzetméter. (Például 250m2 –es ingatlan esetén: 210m2 x 100Ft + 40m2x150Ft, azaz 27. 000 Ft évente.)
– egy lakástulajdon esetén, ha a lakás/ház hasznos alapterülete meghaladja a 281 négyzetmétert – 31.500 Ft és a 280 négyzetméter feletti alapterület után 200 Ft/négyzetméter (Például 300m2 –es ingatlan esetén 210m2 x 100Ft + 70m2 x 150Ft + 20m2 x 200Ft, azaz 35.500 Ft évente.)
– aki kettő, vagy annál több lakáscélú ingatlannal rendelkezik, az a második ingatlan teljes hasznos alapterülete után köteles adót fizetni, melynek mértéke 0-210m2-ig 100Ft/m2, ennél nagyobb ingatlan esetén a fentiek szerint alakul. (Például akinek két lakása van, és az a lakás, amelyben nem él életvitelszerűen 60m2: 60m2 x 100Ft, azaz 6.000 Ft évente.)

Fogalmak:

Építmény: lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész

Lakás:  az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a
a) helyiségei;
b) közművesítettsége;
c) melegvíz-ellátása; és
d) fűtési módja
alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható, és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel van nyilvántartva.
Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani Kiegészítő helyiség: a lakáshoz, üdülőhöz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince, ide nem értve a gépjárműtárolót.

GazdaságSalgótarjánépítményadólakóingatlan