2024.06.15, Szombat
Elfogadásra került Balassagyarmat ifjúsági koncepciója és cselekvési terve

Elfogadásra került Balassagyarmat ifjúsági koncepciója és cselekvési terve

Balassagyarmat Városháza

2019.07.13. 13:13

A vizsgálat alapját egy közvélemény kutatás jelentette, mely hasonlóan folyt a 2008-as és 2013-as korábbi felméréshez. 2008-ban még nem készült online felmérés, 2013-ban online felületen 59 fiatal élt a felmérés kitöltésének lehetőségével.

Az önkormányzat 2008 és 2013 után újabb felmérés és több Ifjúsági kerekasztal megbeszélés után elfogadta a város soros Ifjúságpolitikai koncepcióját és cselekvési tervét.


A mérési adatok alapján városi szinten is kimutathatók azok a tendenciák, amelyek országosan, sőt globálisan jellemzőek a XXI. század fiataljaira. A mai kor gyermeke tovább őrzi meg gyermekstátuszát, ebből kifolyólag a tanulmányokra fordított idő megnőtt, a munkaerő-piacra való kilépés időpontja kitolódott, a szülői támogatás mértéke még a húszas éveik közepén járóknál is jelentős. Ugyanakkor szerencsére mind a családalapítás, mind a gyermekvállalás akarata nem romlott az elmúlt öt esztendőben. Ellentmondással tele van ez a felmérés is, hiszen míg a fiatalok több kérdésre adott válaszából is kiderül, hogy hiányoznak számukra a helyi közösségi programok, összejövetelek, klubok, a közösségi élmények, többségük ugyanakkor nem érdeklődik a helyi közéleti, kulturális és sportesemények iránt. Ráadásul nagyon sok fiatal naponta 5 óránál többet „lóg” a számítógép virtuális világban, nem csoda, hogy nagy részüknek jóformán a való világban zajló szabadideje nem is létezik. A mai fiatal (Y, Z) generáció már mobilizált, internetet szerető, idegen nyelvet beszélő, audiovizuális ingerekre nyitott generáció, a kultúra hagyományos interpretálása nem feltétlenül járható út feléjük. A fiatalok által felszínre hozott minden negatív tény, életérzés ellenére van több pozitív adat: legfontosabb talán, hogy a megkérdezettek több, mint 80%-a szereti ezt a várost. A jövő tervezéséhez ennél jobb alap nem kell.

 

További pozitív tapasztalatként említhető, hogy:
- „a jövőbe vetett hit” meggyengülését a fiatalok továbbra sem tartják magukra jellemzőnek;
- a helyi közoktatás színvonalát a város legerősebb közszolgáltatásának minősítik;
- a helyi fiatalok közel 60%-a sportol rendszeresen szabadidejében, és csökkent a dohányzók, és nem olvasók száma is.
- jelentősen csökkent az innen más településre, vagy külföldre költözni szándékozók száma is.
 

Galéria

AktuálisBalassagyarmat