2024.05.22, Szerda
Folyamatosan képzik a Nógrád Megyei Kormányhivatal munkatársait

Folyamatosan képzik a Nógrád Megyei Kormányhivatal munkatársait

Nógrád Megyei Kormányhivatal

2019.03.20. 12:42

A Nógrád Megyei Kormányhivatal tizennégy munkatársa "kormányzati tanulmányok szakember", huszonnyolc dolgozó pedig "közigazgatási tanulmányok szakember" végzettséget szerzett, okleveleiket kedden dr. Szabó Sándor kormánymegbízottól és dr. Kalocsai Péter főigazgatótól vehették át. A képzéseket a tisztviselők mindannyian eredményes vizsgával zárták.

Az állami tisztviselőkről szóló törvény 2016-ban átalakította a tisztviselők képzésének rendszerét annak érdekében, hogy a közigazgatás valós fejlesztési igényeit jobban szolgáló, a tanulást hatékonyabban támogató képzések fogadják a tisztviselőket. A törvény két új előmeneteli képzést vezetett be, a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzést és a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzést. Az új kritériumok szerint a vezetői munkakörbe kinevezett állami tisztviselőnek öt éven belül el kell végeznie a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzést. Emellett állami szolgálati jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezésétől számított két éven belül azt megszerzi.

 

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott a salgótarjáni és dr. Kalocsai Péter főigazgató a balassagyarmati oklevélátadó eseményen egyaránt azt emelték ki, hogy a képzések célja és tartalma is megegyezik azon kormányzati törekvésekkel, hogy a kormányhivatalok munkatársai minél inkább szolgáltató attitűddel forduljanak az ügyfélként megjelenő állampolgárok és különböző szervezetek felé. Ezáltal pedig tovább fejlődik az állami közigazgatás szervezetrendszere és az állampolgárok kiszolgálása is - emelték ki a kormányhivatali vezetők. A munkatársak sikeresen lezárt tanulmányaihoz gratulálva mindketten arra kérték a tisztviselőket, hogy ahogyan eddig, úgy a jövőben is az ügyfélközpontúság és a hatékonyság jellemezze majd mindennapi munkavégzésüket.

 

A három féléves tanulmányi idejű Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés célja a magyar állam kormányzásával, szervezetével és működésével kapcsolatos stratégiai és vezetési ismeretek, jó hazai és nemzetközi gyakorlatokra épülő, átfogó átadása. Kiemelt cél a közszolgálatban felsővezetői feladatokhoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztésével olyan szakemberek képzése, akik az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében, állami és szakmai vezetői feladatokat komplexen, rendszerszemlélettel, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői képességek birtokában képesek ellátni.

A két féléves tanulmányi idejű Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak általános célja a tisztviselő egyéni, munkaköri feladatellátásának szakszerűségét és hatékonyságát fejleszteni. A végzett szakemberek ismerik az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket, részleteiben átlátják az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi, politikai és gazdasági tényezőket.

AktuálisNógrád Megyei Kormányhivatal