2024.07.17, Szerda

Szakmai fórumokkal segíti az önkormányzatok munkáját a kormányhivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

2018.07.11. 09:25

Legutóbb a kormányhivatal Hatósági Főosztálya adott átfogó tájékoztatást a köztisztviselőknek adatvédelmi kérdésektől kezdve a szociális és gyermekjóléti alapellátások témakörén keresztül az anyakönyvvezetői teendőkig.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal rendszeresen szervez olyan szakmai fórumokat és konferenciákat, amelyeken a helyi önkormányzatok jegyzői és a hivatalok munkatársai kaphatnak átfogó tájékoztatást egy-egy szakterület aktualitásairól, vagy éppen a jogszabályi és törvényi változásokról.

A nyugat-nógrádi járásokban található önkormányzatok dolgozóinak Balassagyarmaton, a kelet-nógrádi térség köztisztviselőit Salgótarjánban tartotta meg a szakmai fórumot a Nógrád Megyei Kormányhivatal. Előbbi helyszínen dr. Szabó Klára főosztályvezető-helyettes, utóbbi fórumon dr. Szabó József főosztályvezető vezette az eseményt.

Dr. Kalocsai Péter főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta, hogy egy tavalyi évben lezajlott reprezentatív kutatás határozta meg azokat a kérdéseket és szakterületeket, melyekről szó esik ezeken a fórumokon, hiszen mint ebből a felmérésből kiderült: az önkormányzatok munkatársai ezekben a kérdésekben számítanának leginkább segítségre. "Nem arról beszélünk, amiről mi szeretnénk, hanem arról, amely témákat nekünk szükségesként jeleztek az önkormányzatok. Kérem is önöket arra, hogy a jövőben is minél több ilyen jelzést küldjenek felénk, hiszen a közigazgatási paradigmaváltás egyik legfontosabb eleme a szolgáltatói jelleg erősítése. Ezt pedig nem csak az állampolgárokkal szemben, hanem az önkormányzatokkal szemben is szeretnénk egyre erősebben éreztetni" - hangsúlyozta a főigazgató.

A szakmai fórumokon Bőze Balázs, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya Informatikai Osztályának vezetője és dr. Sütőné Sólyom Zita, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának irodavezetője az önkormányzati ASP-vel, azaz az elektronikus ügyintézési rendszerrel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket válaszolta meg. Előbbi szakembertől jellemzően az informatikai háttérről, utóbbi előadótól pedig a csatlakozással és a rendszer használatával kapcsolatos információkról hallhattak a résztvevők. Dr. Sütőné Sólyom Zita ismertette: az úgynevezett ASP-hez való csatlakozás Salgótarján és Pásztó kivételével a megye minden településén megtörtént, a két város idén lép be a rendszerbe. A már csatlakozott 129 önkormányzat között mindösszesen 5 olyan van, mely még egyetlen elektronikus ügyintézési űrlapot sem tett elérhetővé, 124 település már túl van ezen, néhány település pedig a jelenleg elérhető mind az 55, vagy majdnem mind az 55 intézhető ügyhöz kapcsolódó űrlappal rendelkezik már. Az irodavezető hozzátette: vannak olyan megyék, ahol már száz százalékos a rendszerhez csatlakozott önkormányzatok száma, de Nógrád megye is jó ütemben halad előre a folyamatban.

Számel Edina, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztályának gyermekvédelmi szakreferense a bölcsődei ellátások témakörében ismertette a legfontosabb feladatokat, fókuszálva az újonnan bevezetett, a korábbi ellátórendszerhez képest sokkal differenciáltabb és rugalmasabb ellátási formák biztosításának lehetőségét.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal munkatársai ezen felül még további hat kérdésben nyújtottak teljes körű tájékoztatást az önkormányzatoknál dolgozó kollégáknak. Tamási Ildikó, a Foglalkoztatási Főosztály vezetője a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos aktuális kérdéseket járta körbe; Ábel Éva a Hatósági Főosztály anyakönyvügyi szakügyintézője az anyakövvezetői feladatok aktualitásairól szólt; míg dr. Morvai Csilla, a Törvényességi Felügyeleti Osztály vezetője a szakterület tapasztalatait ismertette. Dr. Máthé István, a Földhivatali Osztály földhivatali szakügyintézője a földadásvételi ügyekkel kapcsolatos információkat ismertette; Dr. Zeke Ildikó, a Népegészségügyi Főosztály vezetője az önkormányzatok kötelező egészségügyi feladatait részletezte; míg Bőze Balázs, az Informatikai Osztály vezetője a GDPR általános adatvédelmi rendelet kérdéskörében az önkormányzati adatvédelemről adott hasznos információkat.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a jövőben is szeretné időről-időre hasonló szakmai fórumok, konferenciák szervezésével segíteni a megye önkormányzatainál zajló munkát. Ezek tematikáját - a mostani alkalmakhoz hasonlóan - a jövőben is az önkormányzatok, jegyzők előzetes megkérdezésére alapozva állítja majd össze a kormányhivatal.

Galéria

AktuálisNógrád Megyei Kormányhivatal