2024.06.17, Hétfő

A mohorai lányokat segíti a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

MTI OS

2018.02.07. 14:00

Elsődleges célkitűzés a pozitív jövőkép kialakítása.

Az Egyesület 2018. januárjában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.4.4-17-2017-00019) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése a bevont 30 roma lánynál a pozitív jövőkép kialakítása, tanulás előnyeinek tudatosítása, önismeret erősítése, új személyes célkitűzések megjelenésének elérése, hozzájárulás tanulmányi eredményeik javulásához, lemorzsolódás csökkenése, továbbtanulás erősödése, továbbá együttműködés a családokkal a gyermekek iskolai karrierjének támogatásában.

A projekt célcsoportja, a Nógrád megyei Mohorán és környékén élő 10-18 éves általános- és középiskolás roma lányok, közvetett célcsoportja a bevont lányok családjai, illetve a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok.

A 2018. január 1-től 2019. december 31-ig tartó projekt tervezésekor sor került a célcsoport igényeinek, szükségleteinek alapos felmérésére. A bevont roma lányok, valamint családjaik mentorálásával (6 fő megbízott szakember), különféle csoportfoglalkozások megtartásával, kirándulások megszervezésével gondoskodnak a fent említett célok eléréséről. A mentori szolgáltatás a projekt teljes időtartama alatt folyamatos, a projektmegvalósítás végeztével pedig utánkövetéssel folytatódik. A nyitó- és zárórendezvény, valamint az egész napos konferencia során a résztvevők megismerhetik a projekt tevékenységeit, tervezett és elért eredményeit, valamint a különböző projektek jó gyakorlatait.

 

AktuálisMohoraCzinka Panna Roma Kulturális Egyesület