2024.05.22, Szerda

El­ké­pesztő, mit fo­tó­zott Nóg­rád me­gyé­ben a vad­ka­mera

ripost.hu

2017.09.14. 11:20

Ami­óta szárnyra ka­pott a hír, hogy barna med­vék kó­bo­rol­nak Ma­gyar­or­szá­gon, kü­lö­nö­sen az északi te­rü­le­te­ken sok­kal job­ban fi­gyel­nek az erdő éle­tére a he­lyiek.

A megfigyeléseket többnyire vadkamerákkal végzik. Ezek a készülékek mozgásra lépnek működésbe, és persze éjjel is képesek felvételeket rögzíteni.

Az igazi élet az erdőkben ugyanis nem nappal, hanem éjszaka zajlik. Az emberek ilyenkor alszanak, a vadak többsége viszont táplálkozik, párt keres, védi a maga területét, vagy vándorol.

Nyár végén indul be a párzási időszak, szeptember elejétől pedig szarvasbőgéstől hangos az erdő. A kóborló medve mellett, sok másféle állat is megjelenhet, ezért is helyeznek el egyre többfelé vadkamerákat a vadászok. Egy Nógrád megyei területen pedig más ok is előállt. A fenyveserdőben élő vadak ugyanis újabban egészen közel merészkednek a lakóházakhoz. Új ízek után kutatva a kerteket dézsmálják, felfalják, amit érnek, nem kímélik a gyümölcsfákat és a veteményt. A károsultak kíváncsiak voltak, kik járnak a termésre. Hát nem a maci! Íme, a "tettesek":

forrás: ripost.hu

AktuálisNógrád megyevadkamera