2024.07.15, Hétfő

Átadták a felújított Ráday-kriptát Losoncon

mti

2017.07.08. 19:24

A Losonc város tulajdonában lévő kripta megújítása mintegy 7,5 millió forintba került. 

Átadták Ráday Pál felújított kriptáját a szlovákiai Losoncon, a városi temetőben szombaton. 

II. Rákóczi Ferenc titkárának végső nyughelyét a magyar kormány, a Dunamelléki Református Egyházkerület és Losonc város önkormányzata támogatásával újították fel.
A reformáció emlékévének felvidéki fő eseményét a reformáció 500. és Ráday Pál születésének 340. évfordulóján szervezték. Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az ünnepélyes átadáson a történelmi Nógrád vármegye egyik legkiemelkedőbb személyiségeként méltatta Ráday Pált, aki világi és egyházi tisztségének ellátását küldetésének tekintette.

Ráday Pál személyében olyan embert tisztelhetünk, aki a nagy fejedelem titkáraként szolgált, a református egyház első főgondnoka volt, vallásos énekeket és verseket szerzett, és egy máig gyarapodó könyvtár alapjait teremtette meg, mindezek mellett még kiváló diplomata is volt, aki hosszú éveken keresztül segítette Rákóczit külpolitikai céljai elérésében - mondta Íjgyártó István.

A kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár beszédében kiemelte: a reformáció a nemzeti megmaradás igényének kifejeződését is jelenti.
"A reformáció ma is bátorítást és reményt adhat a közép-európai nemzeteknek, bátorítást arra, hogy az elkövetkező évszázadokban is megmaradunk. A reformáció erkölcsi megújulására visszatekinteni pedig a remény üzenetét hordozza a számos, morális gyökerű kihívással szembesülő Európában" - fogalmazott. 

Alexandra Pivková, Losonc polgármestere korának modern, kivételes embereként beszélt Ráday Pálról, a neves kuruc tisztről, költőről, könyvtáralapítóról, imádság- és énekszerzőről. Személye összeköti a két országot, és Losonc is büszkén vallja magáénak Ráday Pált.

 

Ráday Pál 1677-ben született Losoncon. Az egykori református, ma városi temetőben lévő kriptában 1733. június 20-án helyezték végső nyugalomra. Kriptáját először 1898-ban, majd 1926-ban, legutóbb 1977-ben újították fel. A mostani felújítás a külhoni, magyar vonatkozású, veszélyeztetett műemlékek megmentését szolgáló Rómer Flóris-terv, a losonci református egyház és az önkormányzat, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület és püspöke, Bogárdi Szabó István összefogásával valósult meg.

Az ünnepségen Böszörményi István helytörténész idézte fel Ráday Pál életútját. Emlékeztetett, hogy Ráday péceli kastélyában halt meg 1733-ban, de kívánságának megfelelően Losoncon temették el. Ráday Pál neve csak a 19. század végén került újra a köztudatba, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok) pedig többször is rendezett emlékünnepséget a tiszteletére az utóbbi években. 

AktuálisLosoncNógrád vármegyeRáday Pál