2024.06.19, Szerda

A salgótarjáni fiatalok elhagynák megyéjüket

Új Palócország Egyesület

2017.07.02. 08:55

Az Új Palócország Egyesület, A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány „Civil staféta” című projektjével együttműködve hat középiskolában/gimnáziumban, összesen 16 előadást tartott az elmúlt pár hét során. Fontosnak tartják a fiatalok igényeinek és gondolkodásmódjának megismerését, hiszen nélkülük nincs jövője Salgótarjánnak. A rendkívüli osztályfőnöki órák keretében összesen 584 kérdőív került kitöltésre, melyek eredménye az alábbi elemzésben olvasható.

A kérdőívet kitöltő diákok 56,8%-a férfi, 43,2%-a nő. A legtöbb kitöltés a 16. és 17. életévüket betöltött fiataloktól érkezett, ennek egyik oka az, hogy a végzős osztályokhoz az érettségik közelsége miatt nem sikerült eljutni.

A kitöltések zöme Salgótarjáni lakosú fiataloktól érkezett (239 kitöltés), a legtöbb diákot Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában (186 fő), valamint a Bolyai János Gimnáziumban (135 fő), a Madách Imre Gimnáziumban (122 fő) sikerült megszólítani.

A megkérdezett diákok 83,8 %-a szeretne az érettségit követően továbbtanulni, 16,2%-nak azonban nincsenek ilyen irányú tervei.

Azok, akik szeretnének továbbtanulni az érettségit követően zömében az egyetemi szintű oktatást jelölték meg, mint képzési formát. A mindössze két egyéb válasz között a szakma megszerzése szerepelt, amely a jelenleg Salgótarjánt és egész Magyarországot jellemző szakemberhiányra nézve még negatívabb folyamatokat eredményezhet.

Arra a kérdésre, hogy „Tanulmányaid befejezése után milyen munkaterületen szeretnél elhelyezkedni?” a fiatalok több választ is megjelölhettek. A legkedveltebb szakmák az Információs technológia (18%), az Építőipar (17,8%), a Vendéglátóipar és idegenforgalom (17%), valamint a Kereskedelem és értékesítés (16,6%). A legkevésbé kedvelt munkaterület a felsoroltak közül az Adminisztráció (2,7%), az Egyéb kategóriában pedig az alábbi területek kerültek több diák által is megjelölésre: oktatás, sport, szépségipar, filmipar, autószerelő, gépipar, gépészet, kozmetikus, stb.


A rendkívüli osztályfőnöki órák keretében sokrétű, kreatív, őszinte véleményeket lehetett hallani az új generációtól, akiknek talán a legnagyobb rálátása van arra, hogy mi az, ami igazán fontos ahhoz, hogy jövőjüket ide tervezhessék, és vonzóbbá, élhetővé tegyék szeretett városukat. Fiatalok nélkül nem lehet jövőt építeni Salgótarjánban, ezért is elkeserítőek azok a statisztikai adatok, melyeket a „Végzettséged megszerzését követően hol tervezed a jövőd?” kérdésre adtak a diákok.

 

Az alábbi kérdésre voltak akik több választ is megjelöltek, így az adatok megoszlása túllépi a 100%-ot. Az összes, 624 válaszból mindössze 64-en írták, hogy Salgótarjánban és térségében tervezik a jövőjüket, ez csupán 10,25%. Kimagasló azoknak a száma, akik „Magyarországon, de más megyében”, valamint „Külföldön” tervezik a jövőjüket, tehát összesítve a fiatal generáció (a megkérdezettek alapján) 89,74%-ban el szeretné hagyni Salgótarjánt és az ország más területein és/vagy külföldön képzeli el a jövőjét.

 

A felmérés során kiderült, hogy a város elhagyásának legfőbb okai, a versenyképes fizetés és a megfelelő számú munkahelyek hiánya. Az 584 kitöltőből 413 fő jelölte meg ezt az opciót városban maradásának feltételeként a versenyképes fizetést, tehát a válaszadók 70,7%-a szerint a bérszínvonal emelése, valamint a munkahelyteremtésnek (a 37,1%-a tartja kiemelten fontosnak) kell lennie az elsődleges fejlesztési területnek.


Sokan emelték ki negatívumként a nem megfelelő kulturális események, szórakozási lehetőségek és programok kínálatát, 29,9% szerint ezek bővítésével javulna Salgótarján szakember megtartó képessége. 116 fő, azaz 19,9% szerint a közbiztonság növelése is pozitívan befolyásolná a lakosság csökkenését. A kutatás alapján, a megkérdezett fiatalok szerint a legkevésbé várost elhagyó ok (lehetséges válaszlehetőségek közül) a felsőoktatás hiánya. Azonban az utolsó hely nem jelenti azt, hogy nem tartják fontosnak, hiszen ezt a válaszlehetőséget is 95 diák jelölte be, ez a válaszadók 16,3%-a.


Kíváncsiak voltak rá, hogy az itt élő fiatalok számára mi hiányzik Salgótarjánból, és melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolni tudják őket abban, hogy itt tervezzék jövőjüket és a megyeszékhely valóban vonzó és élhető hely legyen számukra a kérdőívben felajánlott válaszlehetőségeken túl.


A legtöbben a szórakozási lehetőségeket, közösségi tereket, programokat, valamint a strandot és a plázákat, bevásárló helyet hiányolják. Többször említésre került a fiatalok részéről, hogy hiányzik számukra a felsőoktatási intézmény, a parkok és a szép környezet a városból.

Az Új Palócország Egyesület és a Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány nagyon fontosnak tartja a helyi fiatalok megszólítását, és megtartását. Minden erejükkel azon dolgoznak, hogy továbbtanulásuk után jövőbeni céljaikhoz, elhelyezkedésükhöz, családalapításhoz Salgótarjánt válasszák.


 

Galéria

AktuálisSalgótarjánCivil staféta projekt