2024.07.17, Szerda

Új igazgató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élén

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017.03.10. 17:09

Seres Tibor tűzoltó alezredes igazgatói kinevezését dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője ünnepélyes állománygyűlés keretében adta át március 10-én. Az alezredes március 16-tól tölti be Nógrád megyében a katasztrófavédelem megyei vezetőjének beosztását, immár ezredesként.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatójának beiktatási ünnepségére a Nógrád megyei önkormányzat dísztermében került sor. Seres Tibor tűzoltó alezredest, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetőjét dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere március 16-i hatállyal nevezte ki a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére, egyúttal ezredessé léptette elő. Az új igazgató beiktatása alkalmából megtartott ünnepélyes állománygyűlésen a belügyminiszter határozatát Bittmann Tibor tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálatának vezetője ismertette, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató adta át a kinevezést az új igazgatónak. A rendezvényt az igazgatóság tiszti állományának, valamint az együttműködő társ- és rendvédelmi szervek vezetőinek és képviselőinek, továbbá a megyei és helyi védelmi bizottságok elnökeinek és megjelent tagjainak jelenlétében tartották meg.

A kinevezési okmány átadását követően Góra Zoltán mondott beszédet. Elöljáróban gratulált az új igazgató kinevezéséhez és előléptetéséhez, majd felidézte Seres Tibor huszonhárom éves szakmai életútját a Heves város tűzoltóságán eltöltött időtől az egri kirendeltségvezetői székig. A tábornok úgy fogalmazott, Nógrád megye frissen kinevezett igazgatója szolgálatát mindig magas szinten látta el, amelyet több alkalommal el is ismertek. Góra Zoltán beszédében köszönetét fejezte ki az előző igazgatónak, Berecz György tűzoltó ezredesnek, mint mondta, munkájával szilárd alapokat teremtett, ezt kell továbbvinnie a megyei katasztrófavédelem új vezetőjének.

 

A főigazgató szavait követően Berecz György tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának 2017. január elsejével kinevezett igazgatója mondott búcsúbeszédet. Az ezredes felidézte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élén eltöltött öt és fél év legfontosabb eseményeit. Elmondta, kétezer-egyszáztíz napja ugyanezen a helyszínen, a megyei önkormányzat dísztermében tartotta székfoglaló beszédét, azóta pedig számtalan dolog történt. Berecz György sorra vette az elmúlt időszak legfontosabb mérföldköveit, külön kiemelve a diszlokáció alakulását. Elmondta, ez alatt az idő alatt vált önkormányzatiból hivatásossá a pásztói tűzoltóság, létrejött a rétsági, a berceli, a szécsényi és a bátonyterenyei katasztrófavédelmi őrs, így elmondható, hogy a vonulási idő Nógrád megye teljes területén tizenöt perc alá csökkent. Az ezredes az eredmények között felsorolta, hogy mára a megyében huszonhárom önkéntes tűzoltó egyesület működik, az emberek szükség esetén számíthatnak a Palóc Mentőcsoport segítségére, új munkahelyek teremtődtek, technikai fejlesztések mentek végbe, illetve az igazgatóság együttműködési megállapodást kötött szlovák partnerszervezetével, a Besztercebányai Kerületi Tűzoltó Igazgatósággal.

 

Az elköszönő igazgató beszéde után Seres Tibor tűzoltó ezredes, a katasztrófavédelem új Nógrád megyei vezetője mondott beszédet. Először is nagy megtiszteltetésnek nevezte a kapott új feladatot, amelyet mint kijelentette, kellő szakmai alázattal fog elvégezni. Mint mondta, a precíz, elhivatott munkavégzés híve, fontos számára a figyelem, a pontosság, a tisztesség és az alázat. Seres Tibor hangsúlyozta, elődje munkájának folytatására törekszik. Mindehhez a kollégák támogatását kérte.

Az ünnepélyes állománygyűlés a csapatzászló átadásával folytatódott: a távozó igazgató átadta a szervezet csapatzászlaját utódjának, majd dr. Kalocsai Péter, a Nógrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója osztotta meg ünnepi gondolatait a megjelentekkel. A főigazgató gratulált az új igazgató kinevezéséhez és megköszönte elődjének az öt és fél év alatt elvégzett munkát. Beszédében úgy fogalmazott, egy szervezet erőssége az elkötelezett munkatársakban rejlik, a katasztrófavédelem pedig ilyen szervezet.

 

A rendezvény zárásaként Skuczi Nándor, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke mondott pohárköszöntőt. Megköszönte Berecz György ezredesnek az elvégzett munkát, amelynek elismeréseként átnyújtotta a korábbi igazgatónak a Nógrád Megyéért Díjat. A közgyűlés elnöke Seres Tibor frissen beiktatott katasztrófavédelmi igazgatót biztosította arról, hogy a megyei közgyűlés továbbra is támogatja a megyei katasztrófavédelem munkáját.

AktuálisNógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság