2024.06.15, Szombat
Téli felkészülési értekezlet a Magyar Közút Nonprofit Zrt Nógrád Megyei Igazgatóságán

Téli felkészülési értekezlet a Magyar Közút Nonprofit Zrt Nógrád Megyei Igazgatóságán

nograd.katasztrofavedelem.hu

2016.11.14. 13:40

Az értekezleten részt vettek a közúti közlekedés folytonosságának biztosításában résztvevő társszervek is.

Ürmössy Ákos megyei igazgató megnyitójában tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 21.számú főút négysávosítása miatt az Igazgatóság útfenntartási munkákat végző eszközparkját további bérelt járművekkel egészíthetik ki, amely jelentős előrelépést jelent a szükséges beavatkozások tekintetében, továbbá a rendelkezésre álló költségvetés is biztosítja a hátteret a feladataik ellátásához.

Berecz Gábor megyei üzemeltetési és fenntartási osztályvezető előadásában ismertette az igazgatóság ellátási területét, a téli útüzemeltetési feladatokat, annak beavatkozási rendjét és irányítási rendszerét, valamint az ehhez rendelkezésre álló anyagokat és eszközöket.

Az értekezlet második részében működés közben mutatták be a téli útüzemeltetésre felkészített célgépeket.

AktuálisMagyar Közút Nonprofit Zrt.közúti közlekedésútfenntartás