2024.05.30, Csütörtök

Új kuratórium és felügyelő bizottság a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítványnál

2016.01.18. 13:18

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1995-ben azzal a céllal hozta létre a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítványt, hogy támogassa a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő és hátrányos szociális helyzetű főiskolásokat, egyetemistákat. A közalapítvány segítséget nyújt a város jövőjét megalapozó értelmiség képzéséhez és megtartásához.

Döntéshozó és kezelő szerve a kuratórium, mely öt természetes személy tagból áll. A kuratórium ellenőrzésére jogosult szerv a három tagú felügyelő bizottság. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2015. december 20-án lejárt, ezért a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány kuratóriuma elnökének és tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak 2015. december 21. napjától 2020. december 20. napjáig terjedő határozott időre az alábbi személyeket választotta meg: Kuratóriumi elnök: Pakodi Beáta, kuratórium tagjai: dr. Huszárné Kraft Valériát, dr. Laczkó Zoltán, Királyhegyiné Gordos Éva és dr. Horváthné Győri Magdolna. A felügyelő bizottság elnöke: Fodorné Kovács Erzsébet, tagjai: Baglyasné Földi Nóra és Szarvas Istvánné.

forrás: salgotarjan.hu

fotó: sikerado.hu

Galéria

Helyi hírekSalgótarján JövőjéértKözalapítvány