2023.12.08, Péntek

Ösztöndíj pályázat Salgótarjáni diákoknak

salgotarjan.hu

2016.08.22. 10:59

Salgótarjáni lakóhelyű, felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok nyújthatják be, havi 50.000,- Forint összegért.

Hirdetés

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a önkormányzati rendelettel alapította meg az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjat. Az ösztöndíj keretében az önkormányzat ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek.

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.

 

Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki
– salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik,
– gondviselője, szülője salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik,
– salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben érettségizett,
– beiratkozott államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű alap vagy első mesterképzés nappali tagozatának állami finanszírozott vagy önköltséges formájára,
– vállalja, hogy felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének megszerzését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval.

 

Az ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó (félévente 5 hónap) a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időtartam alatt.

 

A pályázatot a pályázati adatlapon, annak mellékleteivel együtt kell benyújtani. A hiánytalanul kitöltött, a pályázó által aláírt adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 2 példányban, zárt borítékban, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára személyesen vagy postai úton a következő címre lehet benyújtani:

Salgótarján Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda (III. emelet 322. sz.), 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 20.
A pályázatokat a bíráló bizottság 2016. október 31. napjáig bírálja el
A szerződés megkötésének határideje: 2016. november 10.

forrás: salgotarjan.hu

Ajánljuk még