2024.06.17, Hétfő

Lezárult a Salgó Vagyon Kft. ellenőrzése

2016.05.07. 16:13

A vizsgálatról szóló tájékoztatót és az ÁSZ javaslatára készített leltározási intézkedési tervet a városi közgyűlés 2016. áprilisi ülésén elfogadta.

A vizsgálatról szóló tájékoztatót és az ÁSZ javaslatára készített leltározási intézkedési tervet a városi közgyűlés 2016. áprilisi ülésén elfogadta. Az ilyen és ehhez hasonló vizsgálatokkal az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Az Állami Számvevőszék a 2011 és 2014 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság vagyongazdálkodása, valamint a pénzügyi gazdálkodás szabályozottsága megfelelt az előírásoknak, kisebb hiányosságot a leltározással összefüggésben tártak fel a számvevők.

Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését. A Salgó Vagyon Kft. a salgótarjáni önkormányzat kizárólagos tulajdonában működött az ellenőrzött időszakban, és 3927 lakossági és 554 közületi fogyasztót látott el az ellenőrzési időszakban.
A társaság az ellenőrzött időszakban nyereségesen gazdálkodott, mérleg szerinti eredménye folyamatosan nőtt, az ellenőrzött időszak végén 71 millió Ft eredményt realizált. A távhőszolgáltatás követelésállományának csökkenése mellett a hátralékos követelésállomány nőtt, 2014. végére meghaladta a 154 millió Ft-ot.

Az önkormányzat a közigazgatási területén a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, annak ellátásáról a társaság útján gondoskodott. Rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, a rendelet tartalma megfelelt az előírásoknak. A tulajdonosi joggyakorlás és annak szabályozása szintén megfelelt az előírásoknak.

A Salgó Vagyon Kft. az éves gazdálkodásról, azon belül a távhőszolgáltatás közfeladat ellátásáról az éves beszámolók és üzleti jelentések keretében az előírásoknak megfelelően számolt be a tulajdonosnak.

Az ÁSZ a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának egy javaslatot tett a társaság tárgyi eszközeinek legalább háromévente történő szabályos leltározása érdekében.

forrás: salgotarjan.hu

Galéria

AktuálisSalgó Vagyon Kft.Állami Számvevőszékleltár