2024.07.16, Kedd

A Penta munkájával újul meg Érsekvadkert infrastruktúrája

magyarepitok.hu

2018.10.26. 14:01

A csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése szinte az egész települést érinti.

Megújul Érsekvadkert község csapadékvíz elvezető hálózata. A csaknem a teljes települést érintő beruházás a Széchenyi 2020 program keretében jön létre nettó 142 millió forintból, melynek kivitelezését a Penta Kft. végzi.

Érsekvadkerten húzódik keresztül a Vadkert-patak, amelynek medre igen rossz állapotban van és gondozása nem tűr halasztást. Annak érdekében, hogy a hirtelen lezúduló csapadékvizet megfelelően, gond nélkül vezethesse el, a meder helyreállítása mindenképpen szükséges.

 

A patak mederkotrás után

 

Kitisztul a patakmeder és megújulnak a csapadékvíz elvezető csatornák is

A fejlesztés során többek között felújítják az átereszek egy részét. A patak kül- és belterületén egyaránt kitisztítják a medret, mivel ez alapfeltétele az árhullám biztonságos levonulásának.

A munkálatok során rekonstruálják:

  • a belterületű és külterületű vízárkokat 24 000 fm hosszon,
  • a földmedrű árkokat 18 000 fm szakaszon,
  • a burkolt medreket 3500 fm-en,
  • valamint a zárt csatornákat és átereszeket 2000 fm-en.

A projekt során felújítják a zárt csapadékvíz csatornákat és ott, ahol a tervek szerint szükséges, újakat is létrehoznak.

Helyi hírekérsekvadkertvízgazdálkodásPenta Általános Építőipari Kft.csatornaépítés