2023.12.01, Péntek

Tisztújítás és értékelés a megyei iparkamarában

Salgotarjan Ma

2016.10.17. 14:35

Az elmúlt négy év munkájának értékelése után a küldöttgyűlés megválasztotta a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezető testületeit és tisztségviselőit. Elnöknek újabb 4 esztendőre dr. Tordai Pétert választották.

Hirdetés

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara salgótarjáni székházában tartották a szervezet tisztújító és az előző négy esztendő munkáját értékelő küldöttgyűlését.

A legutóbbi, 2012. október 8-i választás óta 42 tagú küldöttgyűlés és 14 tagú elnökség irányította a kamara tevékenységét. Bár Nógrád megye gazdasága még mindig nem heverte ki a többszöri válság által okozott megrázkódtatásokat, a gazdasághoz ezer szállal kötődő kamara taglétszáma az elmúlt időszakban stabilizálódott, és egyre többen vettek részt aktívan a szervezet munkájában.

A közel 400 fős önkéntes kamarai taglétszám mellett a kötelező regisztrációs rendszer bevezetéséből adódóan a kamarai szolgáltatások egy részét több mint 10 ezer, a megyében regisztrált székhelyű vállalkozásra is kiterjesztették, folyamatosan bővítve az ingyenesen hozzáférhető szolgáltatások körét.

 

Mint az értékelés során elhangzott: a kamara tevékenysége sokrétű és több pilléren nyugszik. Munkájuk jelentős hányadát az elmúlt években a szakképzéssel kapcsolatos feladatok határozták meg. A szakképzéssel foglalkozó munkatársak kiemelt feladata volt a gyakorlati szakképzést folytató szervezetek nyilvántartása és ellenőrzése, valamint a tanulószerződések és együttműködési megállapodások megkötésének elősegítése és ellenőrzése is.

Az üzleti környezet folyamatos változása az elmúlt négy évben nemcsak a szakképzés megújítását, hanem a kamara gazdaságfejlesztéssel, gazdaságszervezéssel kapcsolatos teendőit is átalakította. Az információs technológiai forradalom felerősítette a kamarai hálózatépítést, a partnerkapcsolatok bővítését, a helyi vállalkozók közötti együttműködés újszerű formáinak a megerősítését. E folyamat keretében Nógrád megye vállalkozóinak hatékony képviselete érdekében részt vettek az Európai Uniós forrásokat megalapozó Regionális Innovációs Stratégia, valamint a megyei és helyi területfejlesztési koncepciók megalkotásában.

 

Az elmúlt 4 évben a gazdaságfejlesztéssel, gazdaságszervezéssel összefüggő programok és rendezvények mellett a vállalkozókat érintő aktuális napi témákban is több fórumot, előadást és tájékoztatót szerveztek. Mint megfogalmazták: tették ezt azért, mert a kamara fontos feladata a megyei vállalkozások rendszeres és folyamatos tájékoztatása a működésükhöz szükséges jogszabályi feltételek változásairól, új törvényi rendelkezésekről.

A programok és rendezvények keretében több is szerves részét képezte a kamara külgazdasági tevékenységének, melynek célja az export ösztönzése révén a megyei vállalkozások külpiaci pozíciószerzésének elősegítése. Ennek keretében az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek piacfeltáró kiutazó üzleti delegációk és külföldi vásári részvétel szervezésére.

 

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara több évtizedes kapcsolatot ápol a környező országok kamaráival, elsősorban a szlovák kamarákkal. Ők végzik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovák Tagozatának szervezési, koordinációs feladatait, hiszen a tagozat székhelye a salgótarjáni székházban működik. A jó együttműködést több sikeres nemzetközi és határ menti pályázat megvalósítása fémjelzi.

 

Az üzleti élet szereplőinek piaci stabilitását a kamara a rendelkezésére álló pénzügyi lehetőségek biztosításával igyekszik segíteni. Erre szolgálnak a Széchenyi Kártya program hitelfajtái. Közreműködésükkel az elmúlt négy évben 475 vállalkozás jutott közel 2,9 milliárd Ft hitelhez.

A kamarai szolgáltatások sokszínűségét mutatja a békéltető testület és a teljesítésigazolási szakértői szervezet működtetése, a speciális, a külkereskedelemhez kapcsolódó „Original” származási bizonyítványok hitelesítése. A tagság számára igényelhető a kamarában igényelhető cégkivonatok és a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges igazolások egy része is.

 

GazdaságNógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara