2023.10.02, Hétfő

Lezárult a VGÜ ellenőrzése

asz.hu

2016.07.20. 12:24

Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat részéről a tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt, a társaság számviteli szabályozottságában azonban hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés.

Hirdetés

Lezárult a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011 és 2014 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségét. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, ugyanakkor az árképzése nem felelt meg az előírásoknak, továbbá a kötelezettségállománya 2014-től a működésre, a közfeladat-ellátásra kockázatot jelentett.

 

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési NKft. főtevékenysége Salgótarjánban, és 2014-től további 58 településen szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás volt, valamint üzemeltette az önkormányzati hulladéklerakót is. A társaság 2011-ben és 2012-ben nyereséges volt, 2013-ban és 2014-ben veszteségesen gazdálkodott. A lakossági díjcsökkentés ellenére a hátralékos követelés állomány folyamatosan növekedett, annak ellenére, hogy a társaság a díjhátralék behajtását az előírt határidőben kezdeményezte.

Salgótarján önkormányzata a közfeladat ellátásáról 2013 augusztusáig a 100%-os, azt követően a 99%-os tulajdonában álló gazdasági társasága útján gondoskodott. Az Önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, a társaság a hulladékkezelési közszolgáltatást 2011-től 2013-ig megbízási szerződés, 2014-től közszolgáltatási szerződés alapján látta el. Az Önkormányzat a tulajdonosi jogait az alapító okiratában és a 2014. január 27-ig hatályos megbízási szerződésében szabályozta. Az éves üzleti terveket és beszámolókat 2013-ig a Közgyűlés, azt követően a Taggyűlés megtárgyalta és elfogadta. A társaságnál az Önkormányzat 2013-ban belső ellenőrzést is végzett. A felügyelő bizottság ügyrendjének aktualizálása hiányos volt. A társaság a közszolgáltatást érintő költségek éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, 2013-2014-ben hulladékgazdálkodási tervet készített.

A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt. A jogszabályban előírt számviteli szabályzatai közül a számlarend és az önköltségszámítási szabályzat nem felelt meg az előírásoknak. Az önköltségszámítás szabályozása nem tartalmazta az árképzésnél alkalmazott képleteket, vetítési alapokat. Továbbá a társaság a kötelezően ellátandó hulladékgazdálkodási tevékenység és az egyéb tevékenységek számviteli szétválasztását nem szabályozta, a közszolgáltatási tevékenységet a nyilvántartásokban elkülönítetten nem szerepeltette. A könyvvizsgáló az éves beszámolókról a jelentésében a jogszabályoknak megfelelő tevékenységről nyilatkozott annak ellenére, hogy a társaság nem szabályozta a közszolgáltatási tevékenység egyéb tevékenységektől való elkülönítését. A társaság rendelkezett hatályos adatvédelmi szabályzattal és kijelölték a belső adatvédelmi felelőst. A közérdekű adatok közzétételét biztosították.

A bevételek, ráfordítások elszámolása megfelelt a társaság belső előírásainak. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása nem minden esetben volt megfelelő. A társaság alkalmazott árképzési gyakorlata a közszolgáltatás költségeinek elkülönítési szabályozása, illetve az önköltségszámítási szabályzat hiányosságai miatt nem volt szabályszerű. A társaság a díjak csökkentését szabályszerűen végrehajtotta.

Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének négy, a polgármesternek egy javaslatot tett, amelyekre harminc napon belül intézkedési tervet kell készíteniük – tájékoztat az Állami Számvevőszék.

 

Ajánljuk még