2024.04.16, Kedd
Évet értékelt a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
police.hu

Évet értékelt a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

police.hu

2021.03.14. 15:32

​​​​​​​Dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány értékelte a főkapitányság 2020. évi tevékenységét.

Hirdetés

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. március 11-én tartotta a 2020. évi tevékenységét értékelő értekezletét.

Dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány az értekezleten elmondta, hogy a regisztrált bűncselekmények száma tekintetében emelkedés tapasztalható. Ezt az emelkedést a több sértett sérelmére elkövetett közokirat-hamisítás és csalás sorozatbűncselekményekben indított büntetőeljárások váltották ki, amelyek nem tartoznak a kiemelt bűncselekmények körébe. A sorozatügyek nélkül a regisztrált bűncselekmények száma hasonló a korábbi év adataihoz.  

A megyei felderítési és eredményességi adatok alapján a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság helyi és területi szervei eredményes évet zártak.

A megyei rendőrfőkapitány hangsúlyozta, hogy a nyomozás eredményességi mutató 84,3%, amely jóval magasabb az előző év során elértnél (73,7%), illetve ez, az évtizedben elért legjobb eredmény. Az ismeretlen tettesek ellen indult eljárások felderítési mutatója szintén az évtizedben elért legjobb eredmény (78,2 %), amely az előző évi adathoz (58,2%) képest is jelentős növekedést, javulást mutat.

Az elmúlt évben történt emberölések ügyében a felderítési és nyomozási eredményesség 100 százalék, az elmúlt öt évben nem maradt felderítetlenül ilyen bűncselekmény.

A lakosság közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló kiemeltként kezelt bűncselekmények száma körében 2011-től folyamatos csökkenés figyelhető meg. E bűncselekményi körben a megyei nyomozás eredményesség is nőtt, 63,5%-ról 70,3 %-ra, amely 2010-től a legjobb eredmény. A felderítési mutató tekintetében elmondható, hogy 2020-ban 54,2 %-ról 62,9 %-ra növekedett. Kiemelendő továbbá a megyében elkövetett rablás bűncselekmények nyomozási eredményessége és felderítési mutatója is, amelyek 90 százalék feletti értéket mutatnak.

A bűncselekményi adatok alapján, a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények számában kisebb mértékű csökkenés történt 2019-hez képest. Ezen jogellenes cselekmények többsége megyénkben a lopás, a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a rongálás és kifosztás. A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozási eredményessége és felderítési mutatója magasabb, mint előző évben, az évtized legjobb adata.

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés főbb feladatait 2020 évben is a közterületi jelenlét fokozása, a reagálóképeség növelése, a közterületi és egyéb jogsértések visszaszorítása, megelőzése, valamint a lakosság közbiztonságérzetének javítása jelentette. A rendészeti szolgálati ág elmúlt évben a közterület rendjének és biztonságának érdekében tett jó színvonalú intézkedései a lakosság elvárásainak is megfelelt.

Dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány hangsúlyozta továbbá, hogy a balesetek számában az elmúlt év időszakát (január-december) vizsgálva megállapítható, hogy a halálos kimenetelű balesetek száma emelkedett (7-ről 10-re), azonban a súlyos és a könnyű sérüléssel járó sérüléses balesetek száma csökkent. Az ittasan okozott személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma az előző évhez képest 9,1 százalékos csökkenést mutat. Szűkebb hazánkban történt balesetek főbb okai a sebességtúllépés, a kanyarodási és az elsőbbségadási szabályok megszegése, valamint a követési távolság meg nem tartása volt.

A rendőrség a közlekedésbiztonsági helyzetet folyamatosan figyelemmel kíséri, az ide vonatkozó statisztikai adatokat és egyéb más információkat elemzi, és közúti ellenőrzésekkel, valamint balesetmegelőzési programokkal igyekszik elősegíteni a közlekedésbiztonsági helyzet további javulását.

A rendőr-főkapitányság a bűnmegelőző, bűnfelderítő tevékenysége mellett a lakossággal, önkormányzatok képviselőivel, polgármesterekkel, civil szervezetekkel és társhatóságokkal folyamatos és jó együttműködést tart fent.

A 2021. évi célok és feladatok közül a rendőr-főkapitányság vezetője a közterületek és a közlekedés rendjének a biztosítását, a büntető- illetőleg a szabálysértési eljárások időszerűségének javítását emelte ki.

Az értekezlet elöljárója dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrkapitány volt, aki értékelte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkáját, és elismerően szólt az elmúlt évi teljesítményről.

AktuálisNógrád Megyei Rendőr-főkapitányság