2022.12.01, Csütörtök

Pozitív a tapasztalat a duális képzésről a felsőoktatásban

mti

2018.11.17. 07:17

A duális képzésben részt vevő hallgatóknak jobb a tanulmányi eredményük, alacsonyabb a lemorzsolódási arányuk, jobb a munkamoráljuk és kedvezőbb a vállalati értékelésük az egy szakon tanuló társaikhoz képest az egyetemek megállapítása szerint.

Hirdetés

Az Állami Számvevőszék a felsőoktatási szektorba bevont magántőke hatásairól, ezen belül a duális képzési rendszer kialakításáról, tapasztalatairól készített elemzést, a többi között az állami fenntartásban lévő 28 felsőoktatási intézmény adatait, illetve kérdőíveket használva.

Az ÁSZ rámutatott arra, hogy míg az állami felsőoktatási képzésre fordított költségvetési támogatások folyamatosan növekedtek, a vállalkozói szférából bevont pénzek volumene és aránya is csökkent a duális képzés 2012-es bevezetése óta. 

2015-ről 2017-re ugyan megháromszorozódott a duális képzésben részt vevő hallgatók száma, de az így is alacsony számúnak tekinthető mintegy 1500 tanuló nem tudott érdemi hatást gyakorolni a felsőoktatási képzési rendszerre. A duális képzésre jelentkezők alacsony számának okaként a válaszolók az egyéb képzésekhez viszonyított jelentős leterheltséget jelölték meg.

Az egyetemek 2012 és 2016 közötti pénzügyi-számviteli adatait elemezve kiderült, finanszírozásuk megváltozott: a normatív finanszírozás csökkenése mellett 2017-re a pályázati úton elosztott, működést finanszírozó támogatások voltak a legjelentősebb bevételi forrásaik.

AktuálisfelsőoktatásÁllami Számvevőszékduális képzés