2024.06.15, Szombat

Megnyugtató az árvízi biztonság Szolnok térségében

kotivizig.hu

2018.11.20. 17:00

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén közvetlen védbiztonságot veszélyeztető hiányosság nincs, a közelmúlt fejlesztéseinek és az egyre hatékonyabb fenntartási munkálatoknak köszönhetően mind az ár- és belvízvédelmi művek, mind a vízpótló- és vízszétosztó létesítmények állapota tovább javult az elmúlt egy évben – hangzott el az őszi felülvizsgálatok tapasztalatait kiértékelő értekezleten.

A november 15-én, Szolnokon megrendezett eseményen dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának vezetője mondott köszöntőt.

A vizek kártételei elleni védekezésről és a vízkár-elhárítási művek felülvizsgálatáról szóló jogszabályok értelmében a vízügyi igazgatóságok minden évben szeptember és november között végzik el a vízkár-elhárítási létesítményeik szemléjét. Ennek során kiemelt figyelmet fordítanak a védelmi művek, műtárgyak, létesítmények állapotára, ide értve az elektromos és gépészeti berendezések üzemképességét is. Bár a KÖTIVIZIG felkészülése a vízkár-elhárítási feladatokra folyamatos, az őszi felülvizsgálatok alkalmat teremtenek az elmúlt időszakban elvégzett feladatok elemzésére, a továbbiakban szükséges intézkedések meghatározására, valamint a rekonstrukciós és fejlesztési igények felmérésére is.
A kiértékelő értekezleten az igazgatóság felkért szakemberei rövid előadások keretében vázolták fel az idén elvégzett munkát és beszámoltak az őszi felülvizsgálatok tapasztalatairól. Az elhangzottakból kiderült, hogy a KÖTIVIZIG működési területén közvetlen védbiztonságot veszélyeztető hiányosság nincs, az árvízvédelmi fővédvonalak karbantartottak, az őrtelepek, szertárak rendezettek, az őrszemélyzet felkészültsége megfelelő, az árvízi tározók megfelelő állapotban vannak, a műtárgyak üzemképesek, a szivattyútelepek feladatuk ellátására alkalmasak. Az árvizes szakemberek természetesen továbbra is figyelemmel kísérik – időszakonként mozgásvizsgálatot is végeznek – azokon a helyeken, amelyek már hosszabb ideje veszélyforrást jelentenek, és helyreállításuk sürgető.
Problémaként számoltak be arról, hogy a töltéskoronán, rámpákon a növekvő gépjárműforgalom okozta károsodás jelentős, a töltéskorona burkolatok állapota fokozatosan romlik, gyakoriak a repedések, süllyedések. A gyom- és cserjefertőzöttség több helyen erős, a rézsűburkolatok állapota ugyancsak romlik. A nyárigátak elhanyagoltak, már nem töltik be funkciójukat.
A belvízvédelmi létesítmények, köztük a szivattyútelepek állapota összességében javult. A vízkormányzó műtárgyak kétharmada felel meg a követelményeknek, következésképpen még mindig jelentős a felújítandó műtárgyak száma. A települések vízkár-elhárítási létesítményeinek őszi felülvizsgálata is maradéktalanul megtörtént a KÖTIVIZIG Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyei területén. 
Országosan jelentős a KÖTIVIZIG szerepe a mezőgazdasági vízszolgáltatásban, miután az igazgatóság működési területén belül található az országosan öntözésre engedélyezett terület negyede, a rizsterület közel kétharmada és a halastavak 15 százaléka.  A támogatott főműves vízszolgáltatás keretében idén szeptemberig országosan 118 millió köbmétert tett ki a mezőgazdaság célokra ténylegesen kiadott vízmennyiség, s ennek 36 százaléka a KÖTIVIZIG „érdeme”. Jelenleg az üzemelő öntözőrendszerek hatásterülete térségünkben meghaladja a kétszázezer hektárt. Szintén kiemelendő fegyvertény, hogy az igazgatóság a nyáron elrendelt tartósan vízhiányos időszakban is maradéktalanul ki tudta elégíteni a mezőgazdasági vízigényeket, s az előrelátóan megtett intézkedések eredményeként vízkorlátozás elrendelésére nem volt szükség.
A szakmai előadásokat követően Lovas Attila igazgató és Horváth Lajos műszaki igazgató-helyettes értékelték a védképesség javítása érdekében ebben az évben elvégzett munkát, majd ismertették a KÖTIVIZIG előtt álló rövid távú feladatokat, valamint a jövő évre vonatkozó intézkedési tervet.
 

AktuálisSzolnokárvízvédbiztonságKÖTIVIZIG