2024.02.28, Szerda

Ön egyéni vállalkozó? Most kell adóelőleget fizetnie!

uzletresz.hu

2018.04.12. 10:50

Ismét esedékes az adóelőleg-fizetés. Mi számít az egyéni vállalkozó bevételének és költségének, kell-e arányosítani, milyen kedvezmények érvényesíthetők?

Hirdetés

Az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében a 2018. I. negyedévre vonatkozóan  április 12-éig kell a jövedelem után az adóelőleg összegét megfizetni - írja Lepsényi Mária adószakértő az Adózóna.hu hasábjain.

Az egyéni vállalkozók kétféle adózási mód közül választhattak az adóévre, melyből az egyik a vállalkozói jövedelem szerinti adózás, a másik – megfelelő feltételekkel – a jövedelem átalányban történő megállapítása.

 

1. Vállalozói jövedelem szerinti adózás

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele esetében az adóelőleg alapja az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes vállalkozói bevétel alapján meghatározott vállalkozói adóalap.

A bevétellel szemben elszámolható költségek tekintetében fontos tudni, hogy a tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra adott előleg összege a költségek között nem számolható el. Az értékcsökkenési leírás, vagy a költségelszámolás azon időponttól érvényesíthető, amikor ezen eszközök a magánszemély tulajdonába kerülnek, azaz teljesedésbe megy az ügylet.

A bevételnek a költségeket meghaladó része minősül jövedelemnek, melyből levonható az előző év(ek)ről áthozott és elhatárolt veszteség a jövedelem 50 százalékáig.Az ily módon megállapított összeget kell vállalkozói adóalapnak tekinteni, mely után az adó mértéke 9 százalék.

A kisvállalkozói adókedvezmény azzal a korlátozással érvényesíthető, hogy a csökkentés mértéke nem lehet több a vállalkozói személyi jövedelemadó 70 százalékánál.

Az adóelőleg összegét a vállalkozói adóalap és a költségek között elszámolt vállalkozói kivét összege után kell megállapítani. Ezen összevonandó jövedelemmel szemben további költség elszámolására nincs mód.

A vállalkozói kivét után 15 százalék személyi jövedelemadó előleget kell fizetni.Az szja-törvény 49. § (4) bekezdése szerint az egyéni vállalkozó esetében a negyedévenként fizetendő adóelőleg összegének megállapításánál a költségek között is elszámolt vállalkozói kivét összege csökkenthető a családi kedvezmény és az első házasok kedvezményével, ha ezt magánszemélyként nem érvényesítette.

 

2. Átalányjövedelmes egyéni vállalkozó adóelőlege

A jövedelemét átalányban megállapító egyéni vállalkozónak a tevékenységétől függően elismert költséghányad figyelembevételével megállapított jövedelem után kell 15 százalék személyi jövedelemadót fizetnie.A bevételi értékhatár tevékenységtől függően 15/100 millió forint az adóévben. Ha valaki ezt túllépi, úgy az adóév egészére tételes költségelszámolást kell választani.

A családi kedvezmény 2018-ban – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként, egy eltartott esetén 66 670 forint, kettő eltartott esetén 116 670 forint, három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint. A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 33 335 forint. A befizetendő adóelőleget havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel, azaz 2018-ban havi 6900 forinttal lehet csökkenteni személyi kevezmény címén.

További részletek az Adózóna.hu cikkéből tudhatók meg.

forrás: uzletresz.hu

Aktuálisegyéni vállalkozóadóelőleg