2024.04.16, Kedd

Végéhez érkezett Szécsényfelfalu komplex vízrendezése

infonograd.hu

2017.11.07. 11:33

Szécsényfelfaluban a nagyobb esőzések alkalmával többször okozott jelentős kárt az utóbbi években a Géczi-patak.

Hirdetés

2010-ben a meder alatt található közművezeték károsodott meg, míg 2014-ben a sportpályát és az öltözőt öntötte el a víz. A falu önkormányzata évek óta kereste a megoldást a vízkár kockázatok kivédésére, majd 2016-ban pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében komplex vízrendezésre.

 

Szécsényfelfalu község hosszan elnyúló dombhátak alatt húzódik meg. A településen az elmúlt években többször fordult elő vízkáresemény, mivel a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat kiépítettsége, állapota nem megfelelő. A település a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek célja a belterületi patak mederszakaszának fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A projekt keretében 820 méter hosszon újult meg a patakmeder. A munkák során eltávolították a mederben lerakott hordalékot, kimosott köveket, növényzetet, majd felújították a mederoldal és mederfenék burkolatát, kijavították a fugázást. A megújult patakmeder a településen 390 lakót véd meg a vízkároktól.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósít. A helybelieknek hasznos kiadvány készült a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat 70.000.000Ft támogatást nyert el a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023 azonosító számú pályázat keretében 100%-os támogatás mellett. 

forrás: infoNógrád

AktuálisSzécsényfelfaluGéczi-patakvízelvezetés